Кафедра Информационных систем в экономике ; Department of Information Systems in Economy
Кафедра Информационных систем в экономике ; Department of Information Systems in Economy
Одесский национальный экономический университет ; Odessa National Economic University
Підтверджена електронна адреса в ex.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтернет-банкінг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
ОГ Єсіна
Вісник соціально-економічних досліджень, 209-213, 2013
472013
Економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та методи забезпечення
ОВ Орлик, ОВ Орлик, O Orlyk
ФОП Дробязко СІ, 2014
41*2014
Інтервальне оцінювання надійності Т-систем з паралельним з’єднанням елементів за результатами їх біноміальних іспитів
ОО Скопа
Наукові праці ОНАЗ: Період. наук. збір. з радіотехніки і телекомунікацій …, 2002
382002
Сучасні інформаційні технології в системі управління підприємством
ОВ Орлик, ОГ Єсіна, ОВ Орлик, ОГ Есина, O Orlyk, O Iesina
Одеський державний економічний університет, 2002
342002
Влияние информационных технологий на общественное сознание и образование
НФ Казакова, АА Скопа
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 39-47, 2004
332004
Інформаційні системи в сфері управління організацією
ОВ Орлик, ОВ Орлик, O Orlyk
Одеський державний економічний університет, 2002
332002
Роль телекомунікацій в сучасному бізнесі
ОО Скопа
Наукові праці УДАЗ, 11-12, 1999
331999
Надежность работы линии связи, состоящей из основного и резервного каналов
ИП Панфилов, АА Скопа
Радиотехника: Всеукр. межведомств. научн.-техн. сб, 91-96, 2002
312002
Обслуговування резервних систем зв’язку
ОО Скопа, АА Скопа
Донецьк: РВА ДонДТУ, 2002
302002
Основы компьютерной графики: учебное пособие
АА Скопа
О.: Феникс, 2007
29*2007
Інформаційні системи як стратегічній засіб розвитку фірми
ОВ Орлик, ОГ Єсіна, ОВ Орлик, ОГ Есина, O Orlyk, O Iesina
Одеський державний економічний університет, 2001
292001
Електронні підручники: переваги та недоліки використання
ОГ Єсіна, ЛМ Лінгур
Вісник соціально-економічних досліджень, 181-186, 2012
282012
Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання
ОВ Орлик, ОВ Орлик, O Orlyk
Одеський національний економічний університет, 2014
272014
ОЦіНКА ЖИВУЧОСТі СИСТЕМ МОНіТОРіНГУ іНФОРМАЦіЙНОГО ПРОСТОРУ
НФ Казакова
Восточно-европейский журнал передовых технологий 4 (2 (58)), 2012
272012
Aналітичне розв’язання одновимірної задачі Клопера-Пірсона
НФ Казакова
Радиотехника: Всеукр. межведомств. научн.-техн. сб.-Харьков: ХНУРЭ, 97-98, 2002
272002
Статистичне тестування симетричних криптографічних перетворень
ОО Скопа
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (9 (52)), 2011
262011
Оптимізація експлуатації резервних систем телекомунікацій
ОО Скопа
Праці УНДІРТ.–Одеса, 29, 2002
262002
Проблематика якості послуг інтернет-провайдерів
ОО Скопа, СЛ Волков, КБ Айвазова
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та …, 2013
252013
Аналіз розвитку сучасних напрямів інформаційної безпеки автоматизованих систем
ОО Скопа, НФ Казакова, АА Скопа, НФ Казакова
Харківський ун т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 2009
252009
Скорочення обсягів контрольних випробувань в інформаційних системах за рахунок їх функціональної надмірності
НФ Казакова, НФ Казакова
ІПМЕ ім. ГЄ Пухова НАН України, 2008
252008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20