Олег Дашковський | Oleh Dashkovskyy
Олег Дашковський | Oleh Dashkovskyy
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Analgesic effectiveness of new nanosilver drug
AM Kovalenko, AV Tkachev, OL Tkacheva, BV Gutyj, OI Prystupa, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (1), 2020
312020
Investigation of the acute toxicity of new xanthine xenobiotics with noticeable antioxidant activity
D Vasylyev, B Priimenko, K Aleks, Y Mykhalchenko, B Gutyj, I Mazur, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (1), 315-318, 2021
122021
Окремі морфо-біохімічні показники крові корів за дії метіонатів заліза, міді і вітаміну Е на фоні надмірного надходження свинцю в організм
РЙ Кравців, ОО Дашковський
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені СЗ …, 2000
112000
Structural and functional features of the vermiform appendix at the tissue and cellular levels in rabbits after the introduction of immunobiological drugs
RS Ya.V. Kisera, Yu.G. Storchak, B.V. Gutyj, L.Ya. Bozhyk, N. Magrelo, G ...
Ukrainian Journal of Ecology 2 (9), 217-226, 2019
9*2019
Динаміка білкового обміну у сироватці крові дійних корів за дії метіонатів заліза, міді, вітаміну Е та свинцю
ОО Дашковський, НЯ Васерук
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. СЗ …, 2003
72003
Test of antimicrobial activity of morpholine 2-(5-(3-fluorophenyl)-4-amino-1, 2, 4-triazol-3-ilthio) acetate (BKP-115) by experimental model of pancreatitis in rats
OA Bigdan, VV Parchenko, BP Kyrychko, TV Zvenigorodska, BV Gutyj, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (3), 2020
52020
Економічна ефективність при застосуванні сульфату заліза та його хелатів
МВ Фоміна, БМ Калин, НЯ Васерук, ОО Дашковський
Вінниця, 0
4
Анализ рисков и критических контрольных точек (нааср), при производстве мясных колбас на ООО «Cтрыйские деликатесы»
ОО Дашковський, ВЗ Салата
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
22016
Концентрація окремих макроелементів у крові корів, в динаміці, за дії свинцевих сполук екзогенного походження
МВ Фоміна, ОО Дашковський, БМ Калин, НТ Іванюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Мехінізми токсичної дії свинцю на кровотворну систему і процеси обміну речовин в організмі корів
ОО Дашковський, МВ Фоміна, БМ Калин
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
22013
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ КОРМІВ У ГОСПОДАРСТВАХ ЛЬВІВЩИНИ, РОЗМІЩЕНИХ У ЗОНІ ОБМЕЖЕНОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
РЙ Кравців, ОО Дашковський, НЯ Васерук
НАУК НИК, 64, 2007
22007
Санітарно-гігієнічна оцінка молока коров’ячого різних виробників відповідно до міжнародних вимог
НМ Богатко, ВП Лясота, НВ Букалова, ЛП Артеменко, ЛМ Богатко, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
12018
Физиологическая роль селена и йода в организме рыб
НТ Иванюк, ЛЕ Микитин, МВ Фомина, ОО Дашковский
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Фізіологічна роль селену та йоду в організмі риб
НТ Іванюк, ЛЄ Микитин, МВ Фоміна, ОО Дашковський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Вимоги до якості маргарину Сонячний особливий відповідно до ДСТУ 4465: 2005
МВ Фоміна, ОО Дашковський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Ефективність застосування заліза у формі хелатних сполук при годівлі тварин
МВ Фоміна, ОО Дашковський, БМ Калин
Матеріали Всеукр. науково-практичної інтер. конф. Полтава, 161-164, 2014
12014
Ґрунт як початкова ланка міграції важких металів у екосистемах
БМ Калин, ГА Буцяк, МВ Фоміна, ОО Дашковський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Окремі фізико-хімічні показники якості молока корів за дії метіонатів заліза, міді, вітаміну Е та свинцю в динаміці
ОО Дашковський, МВ Фоміна, БМ Калин
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Кількісне співвідношення між окремими білковими фракціями плазми крові лактуючих корів за дії свинцю, метіонатів заліза, міді, та вітаміну Е, в динаміці
НЯ Васерук, МВ Фоміна, БМ Калин, ОО Дашковський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Безпека продуктів через призму ГМО та їх маркування
ЮІ Остап'Юк, ВВ Каплінський, ОО Дашковський, НЯ Васерук, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20