Романюк Євгенія Олександрівна / Romaniuk Ie.
Романюк Євгенія Олександрівна / Romaniuk Ie.
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
До питання впровадження принципів академічної доброчесності в освітній процес
ВВ Скідан, ЄО Романюк, ГВ Єфімчук
Наукові нотатки, 206-210, 2018
12018
Проектування виробництв трикотажної промисловості
ВД Омельченко, ЄО Романюк, НМ Литвиненко
КНУТД, 2012
12012
Дослідження деформаційних властивостей плетених текcтильних матеріалів
ЄО Романюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
12010
Аналіз структури плетених текстильних матеріалів
ВД Омельченко, ЄО Романюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2008
12008
Визначення стійкості вихідних і функціоналізованих текстильних матеріалів на основі кополімерів акрилонітрилу до термічної і термоокисної деструкції
ОО Гараніна, ЄО Романюк, СМ Єрошенко
Advanced Polymer Materials and Technologies, 2020
2020
К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ВВ Скідан, ЄО Романюк, ГВ Єфімчук
Наукові нотатки, 206-210, 2018
2018
Розробка поліфункціональних плетених матеріалів нової конструкції
ЄО Романюк, АВ Курганський
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
2017
Деякі вимоги до організації сучасного робочого місця науковця та профілактичні заходи для зниження нервово-емоційного напруження
ЄО Романюк
Мехатронні системи: інновації та інжиніринг, 2017
2017
Біополімери як шлях вирішення екологічної проблеми полімерної продукції в Україні
ІМ Костюк, ЄО Романюк
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Шляхи вирішення проблеми використання полімерної тари
ТВ Басенко, ЄО Романюк
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Планування та впровадження збору макулатури у закладах освіти
ВВ Мухін, ЄО Романюк
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Гідрохімічні дослідження води озер системи «Опечень»
ЄОР В.В.Скідан
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові …, 2016
2016
В’язані сітки для хірургії
ЄО Романюк
Вісник КНУТД, 172-176, 2016
2016
The applying of nanotechnologis for obtaining of the magnistic textile materials
ER Ya. Redko, O. Bryk
Interdisciplinary integration of Science in Tehnology, Edukcation and …, 2013
2013
Проектування заданих параметрів плетених текстильних матеріалів
ЄО Романюк, ВД Омельченко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
2013
СТІЙКІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІАКРИЛОНІТРИЛЬНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО ТЕРМІЧНОЇ І ТЕРМООКИСНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ
СМ Єрошенко, ОО Гараніна, ЄО Романюк
ББК 37.2 М 75 43 (6), 82, 2012
2012
Удосконалення процесу плетіння та розробка методу проектування плетених текстильних матеріалів
РЄ Олександрівна
Kyiv National University of Technologies and Design, 2009
2009
Шнур плетений технічний
ЗАА Кроль Світлана Іванівна, Найдьонова (Романюк) Євгенія Олександрівна
2007
Загальна класифікація плетених виробів
ЄОР Василь Дмитрович Омельченко
Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины, С.10-13, 2007
2007
Розробка нових плетених прикладних матеріалів
ЄОН Світлана Іванівна Кроль
Легка промисловість, С. 54., 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20