Подписаться
Барабаш Юрій
Барабаш Юрій
професор конституційного права, Національний юридичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права: монографія
ЮГ Барабаш
Х.: Право 220, 2008
1132008
Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики
ЮГ Барабаш
України ім. Ярослава Мудрого, 2004
842004
Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект): монографія
ЮГ Барабаш
Х.: Легас, 2004
612004
Установча влада українського народу як конституційний феномен
Ю Барабаш
Право України, 2009
332009
Дискреційні повноваження вищих органів влади: правова природа та умови ефективного застосування
ЮГ Барабаш
Університетські наукові записки, 24, 2007
332007
Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект
ЮГ Барабаш
Х.: б, 35, 2009
282009
Конституційна політика України у сфері імплементації міжнародних стандартів прав людини
ЮГ Барабаш
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
182009
Нариси з конституційного права: зб. наук. пр./Юрій Барабаш
ЮГ Барабаш
Х.: Право, 2012
142012
Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України
Ю Барабаш
Публічне право, 15-23, 2012
142012
Демократія в системі цінностей конституційного ладу (за матеріалами практики Конституційного Суду України)
Ю Барабаш
Вісник Конституційного Суду України, 89-97, 2009
142009
Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу: конфліктологічно-правовий аналіз системного взаємозв’язку
Ю Барабаш
Право України, 77-96, 2012
132012
Конституція України: науковопрактичний коментар
ВЯ Тацій, ОВ Петришин, ЮГ Барабаш
Х.: Право, 2011
13*2011
Державно-правовi конфлiкти в теорiї та практицi конституцiйного права: монографiя
ЮГ Барабаш
132008
Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці країн ЄС та України
Ю Барабаш
Право України, 12-16, 2007
132007
Питання демократії в правових позиціях Конституційного Суду України
Ю Барабаш
Вісник Конституційного Суду України, 82-87, 2011
122011
Конституційне право України
ВП Колісник, ЮГ Барабаш
Видавництво" Право", 2010
122010
Дихотомія правової, демократичної та соціальної державності–тонка грань українського конституціоналізму
Ю Барабаш
Право України, 24-32, 2010
122010
Правова політика у сфері прав людини: шляхи підвищення ефективності
Ю Барабаш
Право України, 55, 2009
112009
Міжнародно-правові гарантії реалізації права людини і громадянина на інформацію
ТМ Слінько
Наше право, 142-148, 2013
102013
Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: проблем ні питання теорії та практики
Ю Барабаш
Право України, 45-52, 2010
102010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20