Follow
Олеся Валерьевна Кутья
Олеся Валерьевна Кутья
ХНТУСГ ім. П. Василенка, навчально-науковий інститут технічного
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of a methodology for choosing conditions of interaction between harvesting and transport complexes
D Muzylyov, A Kravcov, M Karnaukh, N Berezchnaja, O Kutya
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (3), 11-21, 2016
502016
Проблеми транспортно-логістичного забезпечення в аграрній галузі
НГ Бережна, ОС Біляєва, ВА Войтов, ОМ Горяїнов, МВ Карнаух, ...
Харків: Міськдрук, 2019
172019
Разработка методики выбора условий взаимодействия зерноуборочного и транспортного комплексов
ДА Музылев, АГ Кравцов, НВ Карнаух, НГ Бережная, ОВ Кутья
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (3 (80)), 11-21, 2016
132016
Критерий выбора рациональной технологии доставки сельскохозяйственных грузов
Д Музылев, Н Карнаух, Н Бережная, О Кутья
Motrol. Commission of motorization and energetics in agriculture 17 (7), 67-73, 2015
82015
Критерії оцінювання надійності логістичної системи транспортного обслуговування
ВА Войтов, НГ Бережна, ОВ Кутья
Автомобильный транспорт, 96-104, 2017
62017
Розробка динамічної моделі затримок прийняття рішень у логістичних ланцюгах міських вантажних перевезень
ОВ Кутья
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 37-47, 2019
32019
Моделювання надійності вантажних міських перевезень з урахуванням завантаженності вулиць
ВА Войтов, ОВ Кутья, НГ Бережна
Perspectives of world science and education./Abstracts of the 1st …, 2019
22019
Разработка математической модели городских грузовых перевозок
ОВ Кутья
ХНТУСГ, 2019
22019
Інтернет речей в транспортній системі
НГ Бережна, ТВ Волкова, ОВ Кутья
Харків: Монограф, 2020
12020
Оптимізація параметрів транспортного процесу міських вантажних перевезень
ОВ Кутья, НГ Бережна, ОВ Войтов
Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного …, 2019
12019
Моделювання витрат на транспортне обслуговування міських вантажних перевезень
ВА Войтов, ОВ Кутья
ХНТУСГ, 2019
12019
Критерій формування збирально-транспортного комплексу з урахуванням сучасних економічних умов агропромислової галузі України
ДО Музильов, НГ Бережна, ОВ Кутья
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Особливості перетину кордону Ісландії
ЄМ Бутова
Харків: ХНТУСГ, 2021
2021
Менеджмент персоналу: особливості реалізації на транспортних підприємствах
ІВ Кутья, ОВ Смігунова, ОВ Кутья
Харків: ХНТУСГ, 2021
2021
Мережа платних доріг України в контексті світового господарства
ЮС Шатова
Харків: ХНТУСГ, 2021
2021
Аутсорсинг визначення і характеристики
ВВ Муковоз
Харків: ХНТУСГ, 2021
2021
Особливості митних режимів
СВ Доброва
Харків: ХНТУСГ, 2021
2021
Математичне моделювання технічних систем
ДА Левкін, НГ Бережна, ОА Макаров, ОВ Кутья
Київ: Гельветика, 2021
2021
Підвищення надійності доставки вантажів у внутрішньоміських перевезеннях
ВА Войтов, ОВ Кутья
Харків: ХНТУСГ, 2021
2021
Проблеми надання якісних транспортних послуг в умовах міжнародного співробітництва
НГ Бережна, ОВ Кутья
Харків: ХНТУСГ, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20