Прудніков Василь Григорович orcid.org/0000-0001-9318-2015
Прудніков Василь Григорович orcid.org/0000-0001-9318-2015
Харківська державна зооветеринарна академія
Verified email at hdzva.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Интенсификация производства говядины на Украине
ЭН Доротюк, ВГ Прудников
Молочное и мясное скотоводство, 34-38, 1997
101997
Характеристика м'ясної продуктивності й шкіряної сировини бичків різних типів симентальської породи при вирощуванні за технологією м'ясного скотарства
В Прудніков
Тваринництво України, 18-20, 2003
62003
Preconditions for eco-friendly milk production on the modern dairy complexes
AP Palii, OV Nanka, OA Naumenko, VG Prudnikov, AP Paliy
Ukrainian journal of ecology 9 (1), 56-62, 2019
52019
Абердин-анґуська порода різних генотипів в умовах східного регіону України Матеріали міжнародн. наук.-практ. конф.«Новітні технології скотарства у ХХI столітті»
ЕМ Доротюк, ВГ Прудніков, ОІ Колісник
Новітні технології скотарства у ХХІ столітті: матеріали Міжнарод. наук …, 2008
52008
Симентальська комбінована худоба і методи її використання для виробництва яловичини
ВГ Прудніков
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць …, 0
5
Tekhnolohіia vyrobnytstva yalovychyny
VH Prudnіkov, HL Lysenko, YO Vasylieva
Kharkіv: Stіl-Іzdat, 2015
42015
Способы повышения мясной продуктивности крупного рогатого скота и улучшения качества говядины
ВГ Прудников
Белгор. гос. с.-х. акад, 2003
42003
Внутрішньопорідні типи сментальської худоби: напрямок селекції для збільшення виробництва яловичини
ВГ Прудніков
Таврійський науковий вісник.–Херсон: ТОВ" Айлант, 69-72, 2001
42001
Интенсифікація виробництва яловичини в Україні
ВГ Прудніков
Тваринництво України, 6-8, 1998
41998
Качественная характеристика мясной продукции при создании современной высокопродуктивной мясной породы
ВГ Литовченко, ИБ Нурписов, МД Кадышева, ФГ Каюмов, ...
Животноводство и кормопроизводство, 2014
32014
Ріст і розвиток бичків різних генотипів створюваної української ангуської м’ясної породи
ЕМ Доротюк, ВГ Прудніков, ОІ Колісник
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 46-48, 2012
32012
Suchasnyjstanaberdyn-anguskoyiporodyv Ukrayini j shlyaxyyiyiudoskonalennya-Modern wellbeing of Aberdeen Angus breed in Ukraine and the ways of its improvement
EM Dorotyuk, VG Prudnikov, OI Kolisnyk
Visnyk Poltavskoyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi-Proceedings of Poltava …, 2011
32011
Сучасна симентальська комбінована худоба та напрями її використання: Рекомендації
ВГ Прудніков
Харків, 2006
32006
Продуктивність корів різних виробничих типів симентальської худоби
ВГ Прудніков
Таврійський науковий вісник.–Херсон: Айлант, 99-104, 2005
32005
Ефективність схрещування молочних порід і м’ясних порід української селекції
ЄМ Доротюк, ФІ Згривець, ВГ Прудников, ОІ Погорілий
Наук. вісник ЛДАВМ ім. СЗ Ґжицького.–Львів 2 (2 ч 3), 36-38, 2000
32000
Характеристика організаційно-технологічних умов при утриманні м’ясних корів абердин-ангуської породи в стійловий період без використання приміщень
ОІ Колісник, ВГ Прудніков, ЮІ Криворучко, СА Нагорний
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 97-100, 2018
22018
Характеристика якісного складу туш телиць абердин-ангуської породи при цілорічному вигульному утриманні
ОІ Колісник, АИ Колесник, ВГ Прудніков, ВГ Прудников, ІМ Боднарчук, ...
Вінницький національний аграрний університет, 2017
22017
Динаміка м’ясної продуктивності телиць абердин-ангуської породи різного походження
ОІ Колісник, АИ Колесник, ВГ Прудніков, ВГ Прудников, ІМ Боднарчук, ...
Вінницький національний аграрний університет, 2017
22017
Виробництво продукції свинарства України та Харківської області
ВГ Прудніков, ОІ Чалий, ЄЗ Петруша, СА Нагорний
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 93-98, 2013
22013
Оценка биологической полноценности белков молока
АБМ Камиль, ВГ Прудников, CО Шаповалов, ИА Ионов, ЕВ Руденко, ...
Науково-технічний бюлетень, 57-64, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20