Прудніков Василь Григорович orcid.org/0000-0001-9318-2015
Прудніков Василь Григорович orcid.org/0000-0001-9318-2015
Харківська державна зооветеринарна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Preconditions for eco-friendly milk production on the modern dairy complexes
AP Palii, OV Nanka, OA Naumenko, VG Prudnikov, AP Paliy
Ukrainian journal of ecology 9 (1), 56-62, 2019
102019
Интенсификация производства говядины на Украине
ЭН Доротюк, ВГ Прудников
Молочное и мясное скотоводство, 34-38, 1997
101997
Характеристика м'ясної продуктивності й шкіряної сировини бичків різних типів симентальської породи при вирощуванні за технологією м'ясного скотарства
В Прудніков
Тваринництво України, 18-20, 2003
52003
Симентальська комбінована худоба і методи її використання для виробництва яловичини
ВГ Прудніков
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць …, 0
5
Tekhnolohіia vyrobnytstva yalovychyny
VH Prudnіkov, HL Lysenko, YO Vasylieva
Kharkіv: Stіl-Іzdat, 2015
42015
Качественная характеристика мясной продукции при создании современной высокопродуктивной мясной породы
ВГ Литовченко, ИБ Нурписов, МД Кадышева, ФГ Каюмов, ...
Животноводство и кормопроизводство, 2014
42014
Эффективность использования животных симментальской породы разных типов для получения молока и мяса/ВН Прудников, ЮА Васильева
ВГ Прудников
Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их …, 2008
42008
Абердин-анґуська порода різних генотипів в умовах східного регіону України Матеріали міжнародн. наук.-практ. конф.«Новітні технології скотарства у ХХI столітті»
ЕМ Доротюк, ВГ Прудніков, ОІ Колісник
Новітні технології скотарства у ХХІ столітті: матеріали Міжнарод. наук …, 2008
42008
Способы повышения мясной продуктивности крупного рогатого скота и улучшения качества говядины
ВГ Прудников
автореф. дис. на соискание научн. степени канд. с.-х. наук: 06, 02, 04/ВГ …, 2003
42003
Внутрішньопорідні типи сментальської худоби: напрямок селекції для збільшення виробництва яловичини
ВГ Прудніков
Таврійський науковий вісник.–Херсон: ТОВ" Айлант, 69-72, 2001
42001
Интенсифікація виробництва яловичини в Україні
ВГ Прудніков
Тваринництво України, 6-8, 1998
41998
Ріст і розвиток бичків різних генотипів створюваної української ангуської м’ясної породи
ЕМ Доротюк, ВГ Прудніков, ОІ Колісник
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 46-48, 2012
32012
Suchasnyjstanaberdyn-anguskoyiporodyv Ukrayini j shlyaxyyiyiudoskonalennya-Modern wellbeing of Aberdeen Angus breed in Ukraine and the ways of its improvement
EM Dorotyuk, VG Prudnikov, OI Kolisnyk
Visnyk Poltavskoyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi-Proceedings of Poltava …, 2011
32011
Сучасна симентальська комбінована худоба та напрями її використання: Рекомендації
ВГ Прудніков
Харків, 2006
32006
Продуктивність корів різних виробничих типів симентальської худоби
ВГ Прудніков
Таврійський науковий вісник.–Херсон: Айлант, 99-104, 2005
32005
Ефективність схрещування молочних порід і м’ясних порід української селекції
ЄМ Доротюк, ФІ Згривець, ВГ Прудников, ОІ Погорілий
Наук. вісник ЛДАВМ ім. СЗ Ґжицького.–Львів 2 (2 ч 3), 36-38, 2000
32000
Моніторинг та оцінка м΄ ясної худоби абердин-ангуської породи в Україні
ОІ Колісник, ВГ Прудніков, ЮІ Криворучко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 127-131, 2018
22018
Характеристика організаційно-технологічних умов при утриманні м’ясних корів абердин-ангуської породи в стійловий період без використання приміщень
ОІ Колісник, ВГ Прудніков, ЮІ Криворучко, СА Нагорний
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 97-100, 2018
22018
Характеристика якісного складу туш телиць абердин-ангуської породи при цілорічному вигульному утриманні
ОІ Колісник, АИ Колесник, ВГ Прудніков, ВГ Прудников, ІМ Боднарчук, ...
Вінницький національний аграрний університет, 2017
22017
Динаміка м’ясної продуктивності телиць абердин-ангуської породи різного походження
ОІ Колісник, АИ Колесник, ВГ Прудніков, ВГ Прудников, ІМ Боднарчук, ...
Вінницький національний аграрний університет, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20