Лариса Руденко
Лариса Руденко
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Verified email at ldubgd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах
ЛА Руденко
Піраміда, 2015
452015
Теоретичні та методичні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування
ЛА Руденко, ГС Дегтярьова
Педагогічна думка, 2010
122010
Психолого-педагогічні основи професійної адаптації майбутніх фахівців : монографія
ЛР Г.Васянович, С.Вдович, Г.Дегтярьова
Сполом, 2008
92008
Роль української філософської та культурологічної думки в розвитку національної ідеї
ЛА Руденко
Львів: Вид-во Львів. край. т-ва «Рідна школа, 71-80, 2007
82007
Міжособистісні стосунки як чинник соціального становлення особистості
Л Руденко
72014
Актуальність застосування цілісного підходу в сучасній професійній освіті
АВ Литвин
ІПТО НАПН України, 2016
62016
Роль спілкування у формуванні соціально орієнтованої особистості
ЛА Руденко
Лариса Руденко//Pedagogika katolicka: czasopismo katedry pedagogiki …, 2012
62012
Естетичне виховання учнів засобами слова
ЛА Руденко
Початкова школа.-2006.-Ле 3, 25-28, 2006
62006
Естетико-психологічна підготовка фахівців для сфери обслуговування
ЛА Руденко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 99-107, 2001
62001
Концептуальні засади естетико-психологічної підготовки майбутніх фахівців
ЛА Руденко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 19—27, 2001
62001
Informatization of technical vocational schools: Theoretical foundations and practical approaches
A Lytvyn, V Lytvyn, L Rudenko, Y Pelekh, O Dіdenko, R Muszkieta, ...
Education and Information Technologies 25 (1), 583-609, 2020
52020
Теоретичні та методичні засади формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах
ЛА Руденко
Вінниця (ВДПУ), 2016
52016
Експериментальна перевірка ефективності методики формування комунікативної культури фахівців сфери обслуговування у ПТНЗ
Л Руденко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 28-44, 2015
52015
Формування комунікативної культури майбутніх фахівців: особистісно орієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи
Л Руденко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 61-69, 2013
52013
Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в контексті професійної адаптації/Лариса Руденко
ЛА Руденко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 71-83, 2009
52009
Педагогічний потенціал тренінгових технологій формування спеціально-професійних компетенцій майбутніх фахівців сфери обслуговування
ЛА Руденко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 0
5
Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін у процесі підвищення кваліфікації
L Rudenko, N Overko
Естетика і етика педагогічної дії, 152-163, 2016
42016
Науково-організаційні основи модернізації професійно-технічної (професійної) освіти України
А Литвин, Л Руденко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 17-30, 2014
42014
Формирование коммуникативной культуры будущих специалистов в контексте инновационной образовательной деятельности
ЛА Руденко
Отечественная и зарубежная педагогика, 114–122, 2014
42014
Personality-reflective components of professionals’ communicative culture in service sector
L Rudenko
Forming and Qualitative Development of Modern Educational Systems, 89—91, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20