Подписаться
Maksym Halchenko
Maksym Halchenko
Institute of Gifted Child of the National Academy of Educational Sciences
Подтвержден адрес электронной почты в домене iod.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Наукова освіта в Україні: теоретичний та нормативно-правовий контекст
ЮВ Гоцуляк, МС Гальченко
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 5-11, 2016
202016
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
162021
Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей у Сполучених Штатах Америки
МС Гальченко
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 77, 2015
112015
Naukova osvita v Ukraini: teoretychnyi ta normatyvno-pravovyi kontekst [Scientific education in Ukraine: theoretical and normativelegal context]
YV Hotsuliak, MS Halchenko
Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti–Education and development of …, 2016
102016
Some Peculiarities of Integrating Visual Literacy into the System of Modern Education
T Dyak, M Halchenko, A Ilina, G Ilina, N Ivanova, O Levchenko
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 14 (1), 322-338, 2022
62022
Про співпрацю Інституту обдарованої дитини НАПН України і Малої академії наук України щодо запровадження спеціалізованої освіти наукового спрямування
СО ДОВГИЙ, МС ГАЛЬЧЕНКО
Вісник Національної академії педагогічних наук України 2 (1), 1-5, 2020
52020
Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми
ВГ Кремень, ВВ Ільїн, МС Гальченко, МВ Ліпін, ЄР Борінштейн, ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020
52020
Методологічна природа мислення в еволюції пізнавальних дискурсів
МС Гальченко
Гілея: науковий вісник, 251-255, 2018
52018
Implementing open science technology in educational activities of the UNESCO Centre “Junior academy of sciences of Ukraine”
H Kuzmenko, I Bratus, O Kovalova, M Halchenko
International Journal of Computer Science and Network Security 22 (1), 183-188, 2022
42022
Creating an Open-Access Student Scientific Journal with the Help of “Open Journal Systems” at the UNESCO Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine”
ГВ Кузьменко, ІВ Братусь, О Ковальова, М Гальченко, Н Арая Берріос, ...
International Journal of Computer Science and Network Security 22 (5), 672-680, 2022
32022
Філософська евристика як методологічна комунікація
ЯС Гнатюк
Гілея: науковий вісник, 150-156, 2018
32018
Трансформація соціокультурних цінностей і знання в просторі глобалізації
МС Гальченко
Гілея: науковий вісник, 146-150, 2018
32018
Принципи наукової освіти
М Гальченко
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика, 32-39, 2017
32017
Мислення і пізнання в структурі когнітивного процесу: Методологічний аналіз
МС Гальченко
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2016
32016
Метод наукової освіти
МС Гальченко
Видавничий дім «Гельветика», 2021
22021
Концепт наукової освіти: сенс і призначення в сучасному світі
М Гальченко
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 70-75, 2021
22021
Культура мислення як фактор зміни соціокультурної реальності
МС Гальченко
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2018
22018
Інтелект і мислення в концептах сучасної епістемології
МС Гальченко
" Видавництво" Гілея", 2018
22018
Проблема підготовки та перепідготовки вчителів початкових класів [Електронний ресурс]/Максим Гальченко
М Гальченко
Вісник Інституту розвитку дитини.–Режим доступу: http://www. stattionline …, 2011
22011
Генеза наукової освіти в епістемології і філософії
М Гальченко
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи 1 (30), 13-18, 2023
12023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20