Наталія Жукова Nataliia Zhukova
Наталія Жукова Nataliia Zhukova
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене library.kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики
НА Жукова
Vydavet︠s︡ʹ Parapan, 2010
322010
Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект
НА Жукова
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2003
222003
Елiтарнiсть як компонент культуротворення: досвiд некласичної естетики
Н Жукова
62010
Життя як спогад: номадологічний проект Давіда Фонкіноса
НА Жукова
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 17-24, 2014
42014
Виконавське мистецтво як самостійна художня діяльність
НА Жукова
Філософські та культурологічні проблеми сучасності, 68-77, 2000
42000
Фрейми" відкритого твору" в контексті проблеми" елітарного"(частина друга)
N Zhukova
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (2), 48-52, 2012
32012
Фрейми відкритого твору в контексті проблеми «елітарного» (частина перша)
НА Жукова
Вісник ДАКККіМ, 50-54, 2012
3*2012
Виконавське мистецтво: особливості художньої інтерпретації
НА Жукова
Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія, 109-114, 2001
32001
Елітарна література в іменах
НА Жукова
Ін-т культурології НАМ України, 2016
2*2016
Елітарний кітч: до постановки проблеми
НА Жукова
Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, 22-29, 2010
2*2010
«Міфологічна гра» як проект сучасної культури: модель Патріка Зюскінда та Гельмута Дітля
НА Жукова
Гуманітарний часопис, 15-22, 2014
12014
«Сором» Карін Альвтеген: від Dasein до «інтегрального гуманізму»
НА Жукова
Гуманітарний часопис, 20-28, 2013
12013
Авангард та модернізм в контексті проблеми існування міфу в культурі кінця ХІХ – першої половини ХХ століття
НА Жукова
Гуманітарний часопис, 46-54, 2012
12012
Позитивні та негативні зрізи мистецтва зразка «Матриця»: культурологічний аналіз
НА Жукова
Вісник Маріупольського державного університету, 51-57, 2012
12012
Дихотомія «високе - низьке», «елітарне - масове»: досвід опрацювання проблеми
НА Жукова
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія …, 2011
12011
Елітарне мистецтво в концепціях А. Бергсона та Ж. Марітена: порівняльний аналіз
НА Жукова
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 74-82, 2010
12010
Поняттєве забезпечення теорії елітарного
НА Жукова
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 48-52, 2010
12010
PHENOMENOLOGICAL AESTHETICS OF ROMAN INGARDEN ON THE BACKGROUND OF EUROPEAN HUMANISTICS OF THE 40-60-s OF THE 20-TH CENTURY: CULTUROLOGICAL ANALYSIS
НА Жукова
Humanities journal, 23-38, 2018
2018
Феноменологічна естетика Романа Інгардена на тлі європейскої гуманістики 40–60-х років ХХ століття: культурологічний аналіз
НА Жукова
Культурологічна думка, 73-85, 2018
2018
Феноменологічна естетика Романа Інгардена на тлі європейської гуманістики 40-60-х років ХХ століття: культурологічний аналіз
НА Жукова
Гуманітарний часопис: збірник наукових праць, 23-38, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20