Наталя  Олексіївна Зінонос ( Natalya Zinonos)
Наталя Олексіївна Зінонос ( Natalya Zinonos)
Державний вищий навчальний заклад Криворізький національний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Педагогічні умови адаптації студентів-іноземців до вивчення природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах
НО Зінонос
ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля", 2015
3*2015
Використання Flipped Learning моделі у навчанні студентів-іноземців на підготовчих відділеннях ВНЗ України
НО Зінонос
Молодий вчений, С. 40–43, 2015
2*2015
Методичні особливості навчання математики іншомовних студентів на підготовчих факультетах вітчизняних вузів
ОВ Віхрова, НО Зінонос
Актуальні питання природничо-математичної освіти : зб. наук. праць, С. 5-8, 2013
22013
Використання моделі адаптації студентів для навчання іноземних студентів у ВНЗ України
НО Зінонос
New computer technology 15, 42-46, 2017
2017
Вплив мотивації на успішність і результати навчання іноземних студентів при вивченні природничоматематичних дисциплін
НО Зінонос
Педагогіка вищої та середньої школи, 269-275, 2017
2017
Авреферат Педагогічні умови адаптації студентів-іноземців до вивчення природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах
НО Зінонос
ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля"., 20 с, 2016
2016
Адаптивний освітній підпростір студентів-іноземців
ОВ Віхрова, НО Зінонос
Новітні комп’ютерні технології, С.104, 2016
2016
Оцінювання адаптивних станів студентів-іноземців на початку вивчення природничо-математичних дисциплін
ОВ Віхрова, НО Зінонос
Вісник Черкаського університету Серія педагогічні науки, С. 48-53, 2016
2016
Деякі особливості застосування flipped learning у навчанні іноземних слухачів підготовчих відділень університетів
ОВ Віхрова, НО Зінонос
ХТСУ-2015, С. 7-8, 2015
2015
Вплив розвитку комунікативної компетенції студентів-іноземців підготовчого відділення на успішність у вивченні математики
НО Зінонос
Проблеми математичної освіти (ПМО – 2015) : матеріали Міжнар наук.-метод …, 2015
2015
Навчання іноземних студентів на основі фреймових технологій на підготовчому відділенні університету
НО Зінонос
матеріали ХI міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і …, 2015
2015
Використання фреймів у навчанні іноземних студентів базових дисциплін на довузівському етапі
НО Зінонос
матеріали II міжнародної науково-методичної конференції «Мова та …, 2015
2015
. Вивчення освітніх систем країн навчання студентів-іноземців як фактор підвищення ефективності їх адаптації у ВНЗ України
НО Зінонос
Наук. вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія «Педагогіка. Соціальна робота …, 2015
2015
Методичні підходи до вивчення математичної мови іноземними слухачами підготовчих відділень університетів
НО Зінонос
Вісник Черкаського університетуту. Серія: Пед. науки, С. 60–65., 2015
2015
Використання принципів адаптивної системи навчання у підготовці іноземних студентів
НО Зінонос
матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна педагогіка …, 2014
2014
Ергономічний підхід до навчання студентів-іноземців на підготовчому відділенні ВНЗ
НО Зінонос
Молодий вчений, С. 293–297, 2014
2014
Історія та перспективи розвитку природничо-математичної освіти в країнах африканського континенту
НО Зінонос
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology,, С. 48–52., 2014
2014
Педагогічні принципи організації процесу адаптації іноземних студентів до вивчення природничо-математичних дисциплін.
НО Зінонос
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка …, 2014
2014
Аналіз змісту математичної освіти країн африканського регіону.
НО Зінонос
Збірник наукових праць. Педагогічні науки, С. 297-301, 2014
2014
Порівняльний аналіз окремих компонентів освітніх систем україни та країн африканського континенту
НО Зінонос
Актуальні питання природничо-математичної освіти., С.35-41, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20