Ольга Павликівська
Ольга Павликівська
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Контролінг–концепція стратегічного управління
ОІ Павликівська, ВЗ Папінко
Вісник Житомирського державного технологічного університету/Економічні …, 2004
62004
Бухгалтерський облік на тлі віртуалій
ПЯ Хомин, ОР Кіляр, ОІ Павликівська
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2017
42017
Методологічні підходи до визначення сутності доходів та витрат
ОІ Павликівська, ЛІ Марущак
Бизнес Информ, 2016
42016
Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості)
ОІ Павликівська
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 04 “Бухгалтерський облік, аналіз і …, 2002
42002
Механізми управління соціальними ресурсами підприємств
О Павликівська
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2016
32016
Концептуальні основи формування інформаційних потоків стратегічного управлінського обліку
ЛІ Марущак, ОІ Павликівська, ЛИ Марущак, ОИ Павлыкивская
Socio-Economic Problems and the State, 2015
32015
Обґрунтування механізмів управління соціально відповідальною діяльністю
О Павликівська
Схід, 32-37, 2018
22018
Диференціація та інтеграція бухгалтерського обліку як науки: методологічний аспект
О Павликівська
Галицький економічний вісник, 139-147, 2014
22014
Управлінський облік як основа для прийняття рішень
Л Марущак, ОІ Павликівська
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Побудова системи управління ресурсами підприємства на основі системного та ресурсно-орієнтованого підходів
ОІ Павликівська, ОМ Мельник
Причорноморські економічні студії, 110-114, 2018
12018
Особливості інтеграції соціально відповідальної діяльності в систему стратегічного управління підприємством
ОІ Павликівська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 135-140, 2018
12018
Особливості нормативно-правового забезпечення соціально відповідальної діяльності
ОІ Павликівська
Бизнес Информ, 2018
12018
Принципи формування та використання ресурсної концепції в стратегічному управлінні переробним підприємством
ОІ Павликівська, ОМ Мельник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
12018
Інформаційне забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств
ОІ Павликівська, ОР Кіляр
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 243-249, 2018
12018
Генезис розвитку теорії та практики соціальної відповідальності бізнесу
ОІ Павликівська
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 91-95, 2017
12017
Інтелектуальний потенціал підприємства як інструментарій підвищення конкурентоспроможності та засіб входження його в європейський економічний простір
БМ Андрушків, ГЙ Островська, ОІ Павликівська
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 38-43, 2017
12017
Закономірності розвитку та реалізації концепції соціальної відповідальності
ОІ Павликівська
Соціально-економічні проблеми і держава, 115-125, 2017
12017
Проблеми організації обліково-аналітичної системи відтворювального процесу засобів праці на підприємствах цукрової промисловості
Н Кравчук, О Павликівська
Галицький економічний вісник, 83-90, 2013
12013
Проблеми організації бухгалтерського обліку в єдиному інформаційному просторі підприємства
ОІ Павликівська
Науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку …, 2011
12011
Проблеми розвитку теорії та практики бухгалтерського обліку в постіндустріальному суспільстві
ОІ Павликівська, ЛІ Марущак
Видавництво Львівської політехніки, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20