Валюх З. О. (Valyukh Zoya)
Валюх З. О. (Valyukh Zoya)
Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Словотвірна парадигматика іменника в українській мові
ЗО Валюх
АСМІ, 2005
782005
Теоретические основы фразеологической репрезентации формально-содержательной вариантности фразеологизмов
ВЗО Алефиренко Н.Ф.
Проблемы русской и общей фразеологии: Сб. науч. тр., С. 23-32., 1990
19*1990
Типологія словотвірних парадигм іменника в українській мові
ЗО Валюх
ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02. 01 „Українська мова”/ЗО Валюх, 2006
92006
Словотвірна парадигма як об’єкт зіставної типології
ЗО Валюх
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2013
32013
Функціональна роль основи твірного слова в процесах деривації
З Валюх
Українське мовознавство, 24-31, 2011
32011
Неозапозичення як база сучасного словотворення
ЗО Валюх, ІО Коробова
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2017
12017
Префіксально-суфіксальні деривати в структурі словотвірної парадигми іменника в українській мові
ЗО Валюх
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2016
12016
Репрезентація модифікаційної семантики в словотвірній парадигматиці українського іменника
ЗО Валюх
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2014
12014
Іменники межових моделей творення: націотвірний і словотвірний аспекти
З Валюх
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 45-53, 2013
12013
Парадигматика в сучасному українському словотворі
ЗО Валюх, ВП Олексенко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2012
12012
Нове дослідження з історичної дериватології
З Валюх
Українська мова, 2011
12011
Системно-парадигматичні відношення на морфологічному, словотвірному і синтаксичному рівнях
ЗО Валюх
Проблеми зіставної семантики, 138-145, 2011
12011
Структурно-семантична специфіка словотвірної парадигми іменників-назв осіб за тереторіальною ознакою
ЗО Валюх
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
12009
Системно-парадигматичні відношення на морфологічному, словотвірному та синтаксичному рівнях: зіставний аспект
ЗО Валюх
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації …, 2019
2019
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДА ТА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІІ МЕЧНИКОВА ДРУЖИНЕЦЬ МАРІЇ ЛЬВІВНИ …
З ВАЛЮХ
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (23), 160-163, 2019
2019
Рецензія на монографію НВ Кутуза. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект: монографія;(наук. ред. проф. ТЮ Ковалевська)/Наталя Валеріївна …
ЗО Валюх
Лінгвістичні дослідження, 343-344, 2018
2018
СТРУКТУРА ТА СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВТОРИННИХ НОМІНАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
ЗО ВАЛЮХ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2018
2018
Словесний образ пісні в історичному романі Ліни Костенко Маруся Чурай
З Валюх
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 333-340, 2015
2015
Структурно-семантичний вияв локативної ознаки в українських десубстантивах
З Валюх, В Попов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика, 165-170, 2014
2014
Типология словообразовательных парадигм имени существительного в украинском языке
ЗО Валюх
Вестник Московского государственного лингвистического университета …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20