Юрій Шуруб
Юрій Шуруб
снс Інститут електродинаміки НАНУ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Realization techniques of statistical optimization modes of induction drives
AD Y Shurub
Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2017 International Conference …, 2017
72017
Розробка системи керування трифазнооднофазних асинхронних електроприводів при випадкових навантаженнях
ЮВ Шуруб
Електромеханічні і енергозберігаючі системи.–2012.–Вип 1 (17), 12-15, 2012
62012
Трехфазно-однофазный асинхронный электропривод с многоэлементным емкостным фазосмещающим модулем
ЮВ Шуруб
Электротехника и электромеханика, 2011
52011
Определение и учет коэффициента мощности при улучшении технико-экономических характеристик асинхронных электроприводов в динамических режимах с учетом несимметрии
АН Попович, ЮВ Шуруб, ЕБ Бибик
Техническая электродинамика, 42-47, 2003
52003
Учет дифференциальных параметров при математическом моделировании несимметричных режимов работы асинхронных генераторов
ВА Лесник, ЮВ Шуруб
Технічна електродинаміка, 45-48, 2003
52003
Optimization of regulators of frequency controlled induction electric drives under the stochastic loadings
YV Shurub, AO Dudnyk, DS Lavinskiy
Journal Tekhnichna Elektrodynamika 4, 53-55, 2016
42016
Статистична оптимізація регульованих за напругою асинхронних електроприводів
ЮВ Шуруб
Технічна електродинаміка, 116-118, 2014
42014
Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2011
42011
МЕТОДИКА СИНТЕЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
ЮВ Шуруб
Електромеханiчнi I енергозберiгаючi системи, 17-23, 2013
32013
Теорія автоматичного управління, навч. посіб.
БЛ Головінський, ЮВ Шуруб, ВП Лисенко
К.: Вид. Центр. НУБіП України, 2012
32012
Romanenko VI ElektrichnI mashini zmInnogo strumu ta elektromehanIchnI sistemi na Yih osnovI
LI Mazurenko, OM Popovich, VV GrebenIkov, OV BIbIk, IV Golovan, ...
PratsI Institutu elektrodinamIki NatsIonalnoYi akademIYi nauk UkraYini: Zb …, 2011
32011
Romanenko VI ElektrichnI mashini zmInnogo strumu ta mashinno-ventilnI kompleksi na Yih osnovI
LI Mazurenko, OM Popovich, VV GrebenIkov, OV BIbIk, IV Golovan, ...
PratsI Institutu elektrodinamIki NatsIonalnoYi akademIYi nauk UkraYini: Zb …, 2010
32010
Електричні машини змінного струму та машинно-вентильні комплекси на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
3*2010
Габаритная мощность асинхронной машины в генераторном режиме работы
АВД ВА Лесник, ЛИ Мазуренко, ЮВ Шуруб
Технічна електродинаміка, 32-35, 2004
32004
Оптимізація регуляторів частотно керованих асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях
ЮВ Шуруб, АО Дудник, ДС Лавінський
Технічна електродинаміка, 2016
22016
Математична модель регульованого за напругою асинхронного двигуна для статистично оптимального синтезу замкнутих систем електропривода
ЮВ Шуруб
Техніка та енергетика/Machinery & Energetics, 2013
22013
Електричні генератори і двигуни змінного струму. Електромеханотронні перетворювачі енергії
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура, ОМ Попопвич, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ...
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 58-66, 2013
22013
Теорiя автоматичного управлiння: Навч. посiб
БЛ Головiнський, ЮВ Шуруб, ВП Лисенко
22012
Моделирование асинхронных электроприводов при случайной нагрузке
ЮВ Шуруб
НТУ" ХПИ", 2010
22010
Оптимiзацiя трифазно-однофазних асинхронних електроприводiв з ємнiсними багатоелементними фазозмiщуючими модулями змiнної структури
ЮВ Шуруб
Пр. Iн-ту електродинамiки НАН України: Зб. наук. пр 20, 39, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20