Підписатись
Юрій Шуруб
Юрій Шуруб
снс Інститут електродинаміки НАНУ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Efficient operating conditions of induction motors for piston compressors with frequency regulation
ОВ Бібік, ІВ Головань, ОМ Попович, ЮВ Шуруб
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, 033-033, 2020
72020
Realization techniques of statistical optimization modes of induction drives
AD Y Shurub
Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2017 International Conference …, 2017
72017
Розробка системи керування трифазнооднофазних асинхронних електроприводів при випадкових навантаженнях
ЮВ Шуруб
Електромеханічні і енергозберігаючі системи.–2012.–Вип 1 (17), 12-15, 2012
62012
Optimization of regulators of frequency controlled induction electric drives under the stochastic loadings
YV Shurub, AO Dudnyk, DS Lavinskiy
Journal Tekhnichna Elektrodynamika 4, 53-55, 2016
52016
Статистична оптимізація регульованих за напругою асинхронних електроприводів
ЮВ Шуруб
Технічна електродинаміка, 116-118, 2014
52014
Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2011
52011
Трехфазно-однофазный асинхронный электропривод с многоэлементным емкостным фазосмещающим модулем
ЮВ Шуруб
Электротехника и электромеханика, 49-50, 2011
52011
Определение и учет коэффициента мощности при улучшении технико-экономических характеристик асинхронных электроприводов в динамических режимах с учетом несимметрии
АН Попович, ЮВ Шуруб, ЕВ Бибик
Технічна електродинаміка, 42-49, 2003
52003
Учет дифференциальных параметров при математическом моделировании несимметричных режимов работы асинхронных генераторов
ВА Лесник, ЮВ Шуруб
Технічна електродинаміка, 45-48, 2003
52003
Теорія автоматичного управління, навч. посіб.
БЛ Головінський, ЮВ Шуруб, ВП Лисенко
К.: Вид. Центр. НУБіП України, 2012
42012
Shurub Yu. V. Account of differential parameters at mathematical simulation of asymmetrical operational modes of asynchronous generators
VA Lesnik
Tekhnichna Elektrodynamika, 45-48, 2003
42003
Statistical optimisation of voltage regulated induction electric drives
YV Shurub
Технiчна електродинамiка, 116-118, 2014
32014
МЕТОДИКА СИНТЕЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
ЮВ Шуруб
Електромеханiчнi I енергозберiгаючi системи, 17-23, 2013
32013
Автономні енергосистеми. Електричні машини змінного струму та електромеханічні системи на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОВ Джура, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ...
Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України, 58-66, 2012
32012
Електричні машини змінного струму та машинно-вентильні комплекси на їх основі
ЛІ Мазуренко, ОМ Попович, ВВ Гребеніков, ОВ Бібік, ІВ Головань, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
3*2010
Габаритная мощность асинхронной машины в генераторном режиме работы
АВД ВА Лесник, ЛИ Мазуренко, ЮВ Шуруб
Технічна електродинаміка, 32-35, 2004
32004
Дослідження властивостей комбінованої схеми однофазного включення асинхронного електроприводу насосних установок
ЦЮЛ Шуруб Ю. В., Василенков В. Є.
Технічна електродинаміка, 50-53, 2018
22018
Statistical optimization of frequency regulated induction electric drives with scalar control
YV Shurub
Электротехника и электромеханика, 26-30, 2017
22017
Оптимізація регуляторів частотно керованих асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях
ЮВ Шуруб, АО Дудник, ДС Лавінський
Технічна електродинаміка, 2016
22016
Математична модель регульованого за напругою асинхронного двигуна для статистично оптимального синтезу замкнутих систем електропривода
ЮВ Шуруб
Техніка та енергетика/Machinery & Energetics, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20