Вікторія Маргасова / Viktoriya Margasova
Title
Cited by
Cited by
Year
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА
ДО Бугаєнко
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма …, 0
24
Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання
ВГ Маргасова, ВВ Виговська, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 3-13, 2009
212009
Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом
ВГ Маргасова, ВВ Виговська, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 167-176, 2009
202009
Актуальні проблеми розвитку страхового ринку України
ВГ Маргасова, МВ Дубина, МВ Туник
Проблеми і перспективи економіки та управління, 219-228, 2015
192015
Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки регіону
ВГ Маргасова
Наук. вісн. Черніг. держ. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка, 53-61, 2011
182011
Systema zabezpechennia stiikosti natsionalnoi ekonomiky ta yii bezpeky: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia [The system of ensuring the stability of the national …
VH Marhasova
Chernihiv: Desna Polihraf, 2014
162014
Системний підхід до управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості
ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки, 53-59, 2004
152004
Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління
ВГ Маргасова
Десна Поліграф, 2014
142014
Еколого-економічний аналіз в системі управління природокористуванням на підприємстві
ВО Аніщенко, ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки, 72, 2007
132007
Теоретико-методологічні основи забезпечення економічної безпеки регіону
ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки., 186-194, 2011
122011
Mekhanizm formuvannia systemy parabankivskykh poserednykiv na finansovomu rynku v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [The mechanism of forming a system of …
SM Shkarlet, OI Honta, VH Marhasova, MV Dubyna
Chernihiv: ChNTU [in Ukrainian], 2014
112014
Фінансові ризики функціонування системи менеджменту акціонерних товариств
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 115-122, 2010
102010
Особливості стратегічного розвитку компанії з метою збільшення її вартості
ВГ Маргасова, ВО Аніщенко, НВ Ткаленко
Актуальні проблеми економіки, 67-76, 2010
102010
Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 136-143, 2009
92009
Комплексна оцінка впливу системи управління оборотним капіталом на фінансовий стан підприємств харчової промисловості
ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки, 47-52, 2006
92006
The relationship between short-term fluctuations and stages of economic cycle. The case of Ukraine
SV BURLUTSKIY, SV BURLUTSKA, VG MARHASOVA, OS SAKUN
Revista ESPACIOS 40 (10), 2019
82019
Teoretykometodolohichni osnovy zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky rehionu [Theoretical and methodological basis for ensuring region’s economic security]
VH Marhasova
Aktualni problemy ekonomiky–Actual problems of economy, 124, 186-194, 2011
82011
Передумови формування фінансової безпеки регіону
НВ Ткаленко, ВГ Маргасова
72010
Гносеологічні та онтологічні засади відображення екологічної складової розвитку суспільства в економічних теоріях відтворення
ВО Аніщенко, ВГ Маргосова
Актуальні проблеми економіки, 84, 2008
72008
Ekoloho-ekonomichnyi analiz v systemi upravlinnia pryrodokorystuvanniam na pidpryiemstvi [Ecologicaleconomic analysis in the system of nature management in the enterprise]
VO Anishchenko, VH Marhasova
Aktualni problemy ekonomiky–Actual problems of the economy 6, 39-47, 2007
72007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20