Вікторія Маргасова / Viktoriya Margasova
Вікторія Маргасова / Viktoriya Margasova
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА
ДО Бугаєнко
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма …, 0
24
Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки регіону
ВГ Маргасова
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011
232011
Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом
ВГ Маргасова, ВВ Виговська, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 167-176, 2009
212009
Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання
ВГ Маргасова, ВВ Виговська, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 3-13, 2009
192009
Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління
ВГ Маргасова
Десна Поліграф, 2014
172014
Systema zabezpechennia stiikosti natsionalnoi ekonomiky ta yii bezpeky: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia [The system of ensuring the stability of the national …
VH Marhasova
Chernigov State Institute of Economics and Management. Chernighiv: Desna …, 2014
162014
Актуальні проблеми розвитку страхового ринку України
ВГ Маргасова, МВ Дубина, МВ Тунік
Проблеми і перспективи економіки та управління, 219-228, 2015
152015
Теоретико-методологічні основи забезпечення економічної безпеки регіону
ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки., 186-194, 2011
152011
Mekhanizm formuvannia systemy parabankivskykh poserednykiv na finansovomu rynku v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [The mechanism of forming a system of …
SM Shkarlet, OI Honta, VH Marhasova, MV Dubyna
Chernihiv: ChNTU [in Ukrainian], 2014
142014
The relationship between short-term fluctuations and stages of economic cycle: The case of Ukraine
S Burlutskyi, S Burlutska, V Marhasova, O Sakun
132019
Еколого-економічний аналіз в системі управління природокористуванням на підприємстві
ВО Аніщенко, ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки, 72, 2007
132007
Системний підхід до управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості
ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки, 53-59, 2004
122004
Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 136-143, 2009
102009
Государственное регулирование инновационного развития Республики Корея
НП Лешакова
Вопросы инновационной экономики 7 (2), 2017
92017
Teoretykometodolohichni osnovy zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky rehionu [Theoretical and methodological basis for ensuring region’s economic security]
VH Marhasova
Aktualni problemy ekonomiky–Actual problems of economy 124, 186-194, 2011
92011
Оцінка діючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості Чернігівського регіону
ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки, 63, 2006
92006
Комплексна оцінка впливу системи управління оборотним капіталом на фінансовий стан підприємств харчової промисловості
ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки, 47-52, 2006
92006
Фінансові ризики функціонування системи менеджменту акціонерних товариств
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 115-122, 2010
82010
Формування системи стратегічного забезпечення стійкості національної економіки
ВГ Маргасова
Держава та регіон, 78-84, 2014
72014
Особливості стратегічного розвитку компанії з метою збільшення її вартості
ВГ Маргасова, ВО Аніщенко, НВ Ткаленко
Актуальні проблеми економіки, 67-76, 2010
72010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20