Вікторія Маргасова / Viktoriya Margasova
Вікторія Маргасова / Viktoriya Margasova
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА
ДО Бугаєнко
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма …, 0
24
Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання
ВГ Маргасова, ВВ Виговська, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 3-13, 2009
212009
Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом
ВГ Маргасова, ВВ Виговська, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 167-176, 2009
202009
Актуальні проблеми розвитку страхового ринку України
ВГ Маргасова, МВ Дубина, МВ Туник
Проблеми і перспективи економіки та управління, 219-228, 2015
192015
Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки регіону
ВГ Маргасова
Наук. вісн. Черніг. держ. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка, 53-61, 2011
192011
Systema zabezpechennia stiikosti natsionalnoi ekonomiky ta yii bezpeky: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia [The system of ensuring the stability of the national …
VH Marhasova
Chernihiv: Desna Polihraf, 2014
172014
Системний підхід до управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості
ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки, 53-59, 2004
162004
Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління
ВГ Маргасова
Десна Поліграф, 2014
142014
Еколого-економічний аналіз в системі управління природокористуванням на підприємстві
ВО Аніщенко, ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки, 72, 2007
142007
Mekhanizm formuvannia systemy parabankivskykh poserednykiv na finansovomu rynku v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [The mechanism of forming a system of …
SM Shkarlet, OI Honta, VH Marhasova, MV Dubyna
Chernihiv: ChNTU [in Ukrainian], 2014
132014
Теоретико-методологічні основи забезпечення економічної безпеки регіону
ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки., 186-194, 2011
132011
The relationship between short-term fluctuations and stages of economic cycle: The case of Ukraine
S Burlutskyi, S Burlutska, V Marhasova, O Sakun
102019
Фінансові ризики функціонування системи менеджменту акціонерних товариств
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 115-122, 2010
102010
Особливості стратегічного розвитку компанії з метою збільшення її вартості
ВГ Маргасова, ВО Аніщенко, НВ Ткаленко
Актуальні проблеми економіки, 67-76, 2010
102010
Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 136-143, 2009
92009
Комплексна оцінка впливу системи управління оборотним капіталом на фінансовий стан підприємств харчової промисловості
ВГ Маргасова
Актуальні проблеми економіки, 47-52, 2006
92006
Teoretykometodolohichni osnovy zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky rehionu [Theoretical and methodological basis for ensuring region’s economic security]
VH Marhasova
Aktualni problemy ekonomiky–Actual problems of economy, 124, 186-194, 2011
82011
Передумови формування фінансової безпеки регіону
НВ Ткаленко, ВГ Маргасова
72010
Гносеологічні та онтологічні засади відображення екологічної складової розвитку суспільства в економічних теоріях відтворення
ВО Аніщенко, ВГ Маргосова
Актуальні проблеми економіки, 84, 2008
72008
Ekoloho-ekonomichnyi analiz v systemi upravlinnia pryrodokorystuvanniam na pidpryiemstvi [Ecologicaleconomic analysis in the system of nature management in the enterprise]
VO Anishchenko, VH Marhasova
Aktualni problemy ekonomiky–Actual problems of the economy 6, 39-47, 2007
72007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20