Follow
Мирослава Чабаненко / М. Чабаненко / Myroslava Chabanenko / M. Chabanenko
Мирослава Чабаненко / М. Чабаненко / Myroslava Chabanenko / M. Chabanenko
Запорізький національний університет / Zaporizhzhia National University
Verified email at znu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України: монографія
МВ Чабаненко
Запоріжжя: ЗНУ, 183, 2011
612011
Основи інтернет-журналістики: навчальний посібник для студентів освітньокваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки Журналістика
МВ Чабаненко
Запоріжжя:Просвіта, 2013
122013
Інтернет-видання України: становлення та особливості розвитку
МВ Чабаненко
ступеня канд. наук із соц. комунікацій: спец. 27.00. 04 “Теорія та історія…, 2010
102010
Мультимедійність в інтернет-журналістиці: навчально-методичний посібник ля здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності Журналістика/МВ Чабаненко
М Чабаненко
Запоріжжя: Просвіта, 2018
82018
Робота журналіста в інтернет-ЗМІ: навч. посіб.
МВ Чабаненко
Запоріжжя: ЗНУ, 2012
82012
Модель Інтернет-видання як складової одиниці системи ЗМІ [Електронний ресурс]
МВ Чабаненко
URL: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2010_2/files/SC210_ 20, 2010
72010
До питання історії та особливостей розвитку вітчизняних журналістських Інтернет-видань
МВ Чабаненко
Теле-та радіожурналістика: зб. наук. праць/Львівський нац. ун-т імені Івана…, 2009
72009
Особливості та загальні тенденції становлення і розвитку мережевих ЗМІ
МВ Чабаненко
Вісник Київського міжнародного університету (журналістика, медіалінгвістика…, 2008
62008
Комп’ютерна інфографіка та інші способи компресії інформації в інтернеті
МВ Чабаненко
Держава та регіони. Сер.: Гуманітарні науки, 89-92, 2012
52012
Запорізькі інтернет-ЗМІ в контексті розвитку онлайнової журналістики
М Чабаненко
Соціальні комунікації сучасного світу: науково-теоретичний збірник/[гол. ред…, 2009
52009
Постжурналістика : до питання розкриття сутності поняття
МВ Чабаненко
Світ соціальних комунікацій : наук. журн. [за ред. О. М. Холода], С. 136–140, 2012
42012
До питання якості вітчизняних Інтернет-видань
МВ Чабаненко
Культура народов Причерноморья, 2007
42007
Комп’ютерна анімація в інтернет-новинах
М Чабаненко
Теле-та радіожурналістика, 259-264, 2013
32013
НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕПОРТАЖУ В ОНЛАЙНОВІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ
М Чабаненко
OF THE LVIV UNIVERSITY, 314, 2019
22019
Сравнение подходов в использовании возможностей мессенджера Telegram для распространения сообщений СМИ
МВ Чабаненко
Минск: Изд. центр БГУ, 2018
22018
Фейсбук і агенційна журналістика в Інтернеті (на прикладі новин сайту УНІАН)
МВ Чабаненко
Наукові записки Інституту журналістики : наук. збірник [за ред. В. В. Різуна…, 2017
22017
Зближення з аудиторією та інші сучасні напрями розвитку українських інтернет-ЗМІ
МВ Чабаненко
Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія Соціальні комунікації…, 2012
22012
Структура інформаційного образу події в інтернет-журналістиці
МВ Чабаненко
Українські медіа, 2012
22012
Підготовка інтернет-новин: структурування інформації, передача смислів
МВ Чабаненко
Кросмедіа: контент, технології, перспективи : колективна моногр., С. 102-110, 2017
12017
Приёмы современной интернет-журналистики на сайтах ведущих интернет-СМИ Украины
МВ Чабаненко
Журн. Белорус. гос. ун-та. 1 (Серия Журналистика. Педагогика), 83–87, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20