Подписаться
Самотоенкова Елена Викторовна
Самотоенкова Елена Викторовна
Одесский национальный экономический университет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна статистика
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Одеса: ОДЕУ, 2010
612010
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
АЗ Підгорного. Одеса, 2013
392013
Соціальна статистика: навчальний посібник
ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська
Одеса: ОДЕУ, 2009
39*2009
Статистика ринків: навчальний посібник
АЗ Підгорний
Одеса: Атлант, 2014
292014
Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції та перспективи
ОВ Самотоєнкова
Ефективна економіка, 50-59, 2019
272019
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: Атлант 303, 3, 2012
262012
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
252016
Розвиток інфраструктури малого і середнього бізнесу в Україні
ЮО Ольвінська, О Самотоєнкова
URL: http://dspace. oneu. edu. ua/jspui/bitstream, 2009
152009
Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні
ЮО Ольвінська, ОВ Самотоєнкова, КВ Вітковська
Економіка та держава, 64-71, 2021
142021
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону: звіт про НДР (проміжн.)
АЗ Підгорний
Одеса, 2014
142014
Соціально-демографічна статистика: підручник
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ЮО Ольвінська, КВ Вітковська
За заг. ред. канд. екон. наук, професора АЗ Підгорного.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
132016
Аналіз динаміки та структури продукції сільського господарства
ТВ Стародубцева, ОВ Самотоєнкова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень, 114-119, 2017
72017
Статистичний моніторинг кон’юктури товарного ринку
ОВ Самотоєнкова
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр./ред. МІ Звєряков, 324-330, 2008
72008
Статистика ринку товарів і послуг: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова
Одеса: ОДЕУ, 2008
62008
Аналіз динаміки середньої заробітної плати в Україні
ЮГ Михайлова, ОВ Самотоєнкова
Статистика–інструмент соціальноекономічних досліджень: збірник наукових …, 2017
52017
Використання методу рангової кореляції при аналізі розвитку малого підприємництва
ЮО Ольвінська, ОВ Самотоєнкова
Вісник соціально-економічних досліджень, 160-169, 2015
52015
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный
Историк-экономист СЯ Боровой и проблемы современной истории экономики …, 2013
52013
Аналіз динаміки та струк тури споживання продуктів харчування населенням України
ОМ Мельничук, ОВ Самотоєнкова
Ста тистика–інструмент соціально економічних досліджень: збір ник наукових …, 2016
42016
Оцінка показників соціально-економічної ефективності ринкових процесів
ОВ Самотоєнкова
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр./ред. МІ Звєряков, 287-291, 0
4
Економічна активність та зайнятість населення України
АА Любович, ОВ Самотоєнкова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень, 97-105, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20