Юлія Марадіна, Юлия Марадина, Yulia Maradina
Юлія Марадіна, Юлия Марадина, Yulia Maradina
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Катування: злочин з формальним чи матеріальним складом?
ЮС Марадіна
22013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Крімінальне право України. Особлива частина» відповідно до вимог ECTS для …
АО Байда, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВВ Гальцова, СВ Гізімчук, ...
1*2015
Особливості потерпілого як ознаки складу катування
ЮС Марадіна
2016
Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції. Том 1
К асоціація України
Харків: ХНУВС, 2014.–328 с., 2014
2014
Пытка: обоснование форм деяния (ст. 127 Уголовного кодекса Украины)
ЮС Марадина
2014
Фізичне і моральне страждання як суспільно небезпечні наслідки катування
ЮС Марадіна
2013
Поняття «мучення» і «мордування»: повна синонімія чи збіг окремих ознак?
ЮС Марадіна
2013
Граматичне тлумачення як засіб виявлення розбіжностей між текстом та змістом кримінально-правової норми (на прикладі ч. 1 ст. 127 КК України)
ЮС Марадіна
2013
Катування, що спричинило тілесне ушкодження: деякі проблеми кваліфікації
ЮС Марадіна
2013
«Законодавча оцінка» ступеня суспільної небезпечності злочину як гарантія прав потерпілого (на прикладі ст. 127 КК України)
ЮС Марадіна
Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних …, 2013
2013
Сильний фізичний біль, як оціночне поняття (ст. 127 КК України)
ЮС Марадіна
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 378-386, 2012
2012
До проблеми визначення безпосереднього об’єкта катування
ЛВ Дорош, ЮС Марадіна
Питання боротьби зі злочинністю, 43-53, 2011
2011
Катування: до проблеми визначення поняття «сильний фізичний біль»
ЮС Марадіна
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13