Юлія Таволжанська, Yuliia Tavolzhanska
Title
Cited by
Cited by
Year
Катування: злочин з формальним чи матеріальним складом?
ЮС Марадіна
22013
Цілеспрямований характер катування: аксіома чи вже гіпотеза?
Ю Таволжанська
Вісник Асоціації кримінального права України, 2019
2019
Мета катування у світлі практики ЄСПЛ: зміст та значення
Ю Таволжанська
Юридичний науковий електронний журнал, 2019
2019
Катування: соціальна обумовленість і склад злочину: дис…канд. юрид. наук. 12.00.08.
Ю Марадіна
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2018
2018
Ill-treatment as an act of torture (improvement of article 127 of the Criminal Code of Ukraine)
M Yu.S.
Часопис Національного університету «Острозька Академія». Серія «Право», 2018
2018
Особливості потерпілого як ознаки складу катування
ЮС Марадіна
2016
Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції. Том 1
К асоціація України
Харків: ХНУВС, 2014.–328 с., 2014
2014
Пытка: обоснование форм деяния (ст. 127 Уголовного кодекса Украины)
ЮС Марадина
2014
Фізичне і моральне страждання як суспільно небезпечні наслідки катування
ЮС Марадіна
2013
Поняття «мучення» і «мордування»: повна синонімія чи збіг окремих ознак?
ЮС Марадіна
2013
Граматичне тлумачення як засіб виявлення розбіжностей між текстом та змістом кримінально-правової норми (на прикладі ч. 1 ст. 127 КК України)
ЮС Марадіна
2013
Катування, що спричинило тілесне ушкодження: деякі проблеми кваліфікації
ЮС Марадіна
2013
«Законодавча оцінка» ступеня суспільної небезпечності злочину як гарантія прав потерпілого (на прикладі ст. 127 КК України)
ЮС Марадіна
Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних …, 2013
2013
Сильний фізичний біль, як оціночне поняття (ст. 127 КК України)
ЮС Марадіна
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 378-386, 2012
2012
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБ’ЄКТА КАТУВАННЯ
ЛВ Дорош, ЮС Марадіна
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15