Ірина Ломачинська
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Музеєзнавство
ВВ Шевченко, ІМ Ломачинська
К., Університет «Україна, 2007
132007
Основи корпоративної культури: Навч. посіб.
ІМ Ломачинська
К.: Університет «Україна, 2011
82011
Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій: навч. посіб. для дистанційного навчання/за наук. ред
ІМ Ломачинська, ЮП Якимюк, ЛВ Ломачинська
ТГ Горбаченко. Київ: Університет «Україна, 250, 2008
82008
Музеєзнавство: Навч. посібник для дистанційного навчання
ВВ Шевченко, ІМ Ломачинська
К.: Університет «Україна, 2007
72007
Релігійне лідерство в духовному вимірі християнської традиції: монографія
ІМ Ломачинська
Київ: Університет" Україна, 2008
52008
Бібліографознавство: навч. посіб. для дистанц. навчання
ІМ Ломачинська
К.: Ун-т «Україна, 2004
52004
Від вождізму до лідерства: мистецтво управління масами
ІМ Ломачинська
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
32008
Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен
ІМ Ломачинська
Автореферат дис.... канд. філос. наук, 2001
32001
Комунікативний зміст християнського духовного лідерства
ІМ Ломачинська
Мультиверсум. Філософський альманах, 2009
22009
Сущность христианской проповеди в контексте традиции духовного лидерства
ІМ Ломачинська
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Філософія …, 2008
22008
Лідерство як засіб управління соціальними системами в інформаційну епоху
ІМ Ломачинська, В Гайдаш
Гілея: науковий вісник, 247-252, 2016
12016
Образ святого подвижника в культурі Київської Русі
ІМ Ломачинська
Культура і Сучасність, 10-14, 2009
12009
Феномен української антропоніміки: духовно-семантичний контекст осмислення
СА Хрипко, ІМ Ломачинська, ГЮ Яценко
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Психологія масової свідомості у християнському релігійному лідерстві
ІМ Ломачинська
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Ідейні засади економічної діяльності православних монастирів в Україні
ІМ Ломачинська
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
ІДЕЯ ПОДВИЖНИЦТВА У ПРАВОСЛАВНІЙ ТРАДИЦІЇ
І Ломачинська
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Історико-філософського …, 2018
2018
Ідея пастирства у богословській думці: генеза та реалії сьогодення
ІМ Ломачинська
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
2017
ГЕНЕЗА ГЕНДЕРНОЇ ІДЕОЛОГІЇ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
І Ломачинська
OF THE LVIV UNIVERSITY, 80, 2017
2017
Моральна сутність постаті пастиря у східно-християнській традиції
І Ломачинська
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 50-56, 2017
2017
Реформи Чеської Республіки у правовій, економічний і фінансовій сферах: пропозиції та рекомендації застосування в Україні
РВ Корсак
Гілея, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20