Оксана Деркач
Оксана Деркач
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра дошкільної та початкової освіти
Підтверджена електронна адреса в vspu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогіка творчості: арт-терапія та казкотерапія на допомогу вчителю, вихователю, практичному психологу: навчально-методичний посібник
ОО Деркач
Вінниця: ВДПУ, 2009
272009
Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до реалізації виховного потенціалу психокорекційної казки
О Деркач
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
112010
Педагогіка творчості: арт-терапія на допомогу вчителю, соціальному педагогу, практичному психологу:[навчально-методичний посібник]/О
ОО Деркач
Вінниця: ВДПУ, 2006
82006
Малюємо школу: діагностика шкільної дезадаптації першокласників засобами арт-терапії
О Деркач
Мистецтво та освіта, 15-18, 2010
72010
Педагогіка творчості: Казкотерапія на допомогу вчителю, вихователю, практичному психологу
О Деркач
Вінниця: ВДПУ, 8-35, 2018
62018
Реалізація виховного потенціалу арт-педагогіки в умовах навчально-виховного процесу початкової школи
ОО Деркач
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
62009
Я–школяр: формування внутрішньої позиції дошкільника засобами мультимодальної арт-педагогіки [підготовка до школи]/Оксана Деркач
О Деркач
Дошкільне виховання, 12-16, 2013
52013
Арт-педагогіка як інноваційна технологія особистісно орієнтованого навчання та виховання
ОО Деркач
Режим доступу: http://akord. at. ua/publ/statti_2/art_pedagogika_jak_inn …, 2010
52010
Феномен та історичні джерела розвитку Арт-терапії
О Деркач
Майстер клас: Теорія, практика, пошук.–ғ1, 9, 2010
52010
Арт-терапія на допомогу школі
О Деркач
Мистецтво та освіта, 25-28, 2010
52010
Арт-терапевтичні технології в роботі соціального педагога
О Деркач
Соціальний педагог, 15-21, 2008
52008
Реалізація виховного потенціалу арт-педагогіки в навчально-виховному процесі початкової школи в контексті теорії життєтворчості
ОО Деркач
Наука і освіта, 2010
22010
Структурні компоненти готовності майбутніх учителів початкових класів до реалізації виховного потенціалу арт-педагогіки
ОО Деркач
Редакційна колегія, 109, 0
2
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНІК У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
ОО Деркач
СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ …, 2007
12007
Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах
ОО ДЕРКАЧ
Київський національний університет культури і мистецтв, 2003
12003
МУЛЬТИМОДАЛЬНА АРТ-ТЕРАПІЯ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ОО Деркач, ГС Тарасенко
BBK 91, 407, 2020
2020
ПЕРИНАТАЛЬНА АРТТЕРАПІЯ: АРТТЕРАПЕВТИЧНИЙ СУПРОВІД ВАГІТНИХ ТА ВАГІТНОСТІ
О Деркач
Простір арттерапії: творчість як задзеркалля реальності: матеріали ХVІІ …, 2020
2020
Бенчмаркінговий підхід до планування рекламних кампаній комерційних підприємств
О Деркач
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Арт-терапия и арт-педагогика в современном образовательном пространстве Украины: тенденции развития и перспективы
ОА Деркач, ГС Тарасенко
Учреждение образования" Витебский государственный университет имени ПМ Машерова", 2019
2019
Арт-педагогіка як поліфункціональна технологія навчання, виховання та розвитку особистості
ОМ Тадеуш
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20