Олег Кондратенко
Олег Кондратенко
д.політ.н., пров.н.с. Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційне забезпечення вищих органів державної влади та електронне урядування
ОЮ Кондратенко
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право …, 2011
92011
Ukraine as a geopolitical priority of the Russian Federation
O Kondratenko
Historia i Polityka 23 (16), 101-113, 2016
52016
Процес ядерного роззброєння і Україна
ОЮ КОНДРАТЕНКО
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право …, 2011
42011
Інформаційний чинник у формуванні внутрішньої і зовнішньої політики української держави
ОЮ КОНДРАТЕНКО
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право …, 2010
32010
Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації
О Кондратенко
ВПЦ "Київський університет", 2017
22017
Євразійський економічний союз–новий геополітичний проект Російської Федерації
OY Kondratenko
Аctual Problems of International Relations 1 (127), 42-56, 2016
22016
Геополітика: сутність феномену та його еволюція
ОЮ Кондратенко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія …, 2015
22015
Український фактор становлення нового світового порядку
ОЮ Кондратенко
Політологічні записки, 155-164, 2014
22014
ОСНОВНІ МОМЕНТИ ФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН У ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД
ОЮ КОНДРАТЕНКО
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право …, 2010
22010
Африканський та латиноамериканський вектор геостратегії Російської Федерації
ОЮ Кондратенко
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 53-65, 2018
12018
Крах біполярності та новий геостратегічний статус Російської Федерації
ОЮ Кондратенко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, 35, 2016
12016
Класична та сучасна геополітика: ретроспективний аналіз
ОЮ Кондратенко
International relations, part “Political sciences”, 2015
12015
Євразійське економічне співтовариство як перехідна модель інтеграційної стратегії Російської Федерації
ОЮ Кондратенко
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 12-25, 2015
12015
Концептуальні основи російської геополітики та геостратегії
ОЮ Кондратенко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія …, 2015
12015
Перспективи зміни парадигми світового порядку у контексті російсько-української геополітичної кризи
ОЮ Кондратенко
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 47-58, 2014
12014
До біографії та наукової діяльності члена-кореспондента Серафима Юшкова
О Кондратенко
Історіографічні дослідження в Україні, 713-731, 2012
12012
Наукові старти двох поколінь академічних істориків
ОЮ Кондратенко
Література та культура Полісся, 354-365, 2012
12012
Наукова діяльність Комісії по історії Вітчизняної війни на Україні АН УРСР (1945–1950 р.)
О Кондратенко
Український історичний збірник, 2010
12010
Передумови створення та підготовка «Короткого курсу історії УРСР»
О Кондратенко
Інститут історії України НАН України, 2009
12009
Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямів наукових досліджень в Інституті історії АН УРСР (1944–1956)
ОЮ Кондратенко
Рукописна та книжкова спадщина України, 99–109-99–109, 2007
12007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20