Department of CyberSecurity / Кафедра кібербезпеки
Department of CyberSecurity / Кафедра кібербезпеки
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
О програмной среде проектирования интеллектуальных медицинских баз данных
ВП Марценюк, НО Кравец
Клиническая информатика и телемедицина, 47-53, 2004
292004
Розробка і впровадження системи електронного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені ІЯ Горбачевського
ВП Марценюк
Медична освіта, 74-75, 2008
242008
Медична інформатика. Інструментальні та експертні системи
ВП Марценюк, АВ Семенець
192003
Комп'ютерні технології в медичній освіті
ЛЯ Ковальчук, ВП Марценюк
172008
Впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій
ВП Марценюк
Медична освіта, 40-41, 2007
162007
О модели онкологического заболевания со временем пребывания на стадии в соответствии с распределением Гомперца
ВП Марценюк, НЯ Климук
Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал …, 2012
142012
Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України в сучасних умовах на основі компетентнісного підходу
ГЯ Загричук, ВП Марценюк, ІР Мисула
Медична освіта, 2013
132013
Впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій
ЛЯ Ковальчук, ВП Марценюк
Медична інформатика та інженерія, 14-16, 2008
132008
Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації
ТА Грошовий, ВП Марценюк, ЛI Кучеренко, ЛВ Вронська
Тернопіль: ТДМУ, 2008
122008
Математичнi моделi в системi пiдтримки прийняття рiшень страхового забезпечення лiкування онкологiчних захворювань: пiдхiд на основi динамiки Гомперца
ВП Марценюк, IЄ Андрущак, IС Гвоздецька, НЯ Климук
Доповіді Національної академії наук України, 34-39, 2012
112012
Підхід на основі актуарних математичних моделей до задач страхової медицини
ВП Марценюк, НЯ Климук, ІЄ Андрущак
112010
Построение и изучение устойчивости модели противоопухолевого иммунитета
ВП Марценюк
Кибернетика и системный анализ, 123-130, 2004
112004
Концептуальні підходи щодо покращення якості підготовки фахівців
ГЯ Загричук, ВП Марценюк
Медична освіта, 2012
102012
Об устойчивости в модели иммунной защиты с учетом нарушения функционирования органа–мишени: метод вырожденных функционалов Ляпунова
ВП Марценюк
Кибернетика и системный анализ, 153-164, 2004
102004
Модуль реєстрації виконання студентами матрикулів практичних навичок та оцінок за ОСКІ в системі електронного контролю знань на базі СДО Moodle
ВП Марценюк, АВ Семенець
ЗДМУ, 2013
92013
Обґрунтування вибору доступних програмно-апаратних засобів високопродуктивних обчислювальних систем для задач криптоаналізу
НВ Загородна, СА Лупенко, АМ Луцків
Електроніка та системи управління 1 (27), 2011
92011
Нейромережеве прогнозування складання студентами-медиками ліцензійного інтегрованого іспиту" Крок1" на основі результатів поточної успішності та семестрового комплексного …
ВП Марценюк, АВ Семенець, ОО Стаханська
92010
Медицинская информатика. Проектирование и использование баз данных
ВП Марценюк
Тернополь: Укрмедкнига, 2001
92001
Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів
ОІ Онишків, НМ Белей, ВМ Коваль, АІ Денис
Фармацевтичний часопис, 2010
82010
Медична інформатика
ІЄ Булах, ЮЄ Лях, ВП Марценюк, ІІ Хаїмзон
Підручник для студентів ІІ курсу медичних спеціальностей. Тернопіль, ТДМУ …, 2008
82008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20