Department of CyberSecurity / Кафедра кібербезпеки
Department of CyberSecurity / Кафедра кібербезпеки
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
О програмной среде проектирования интеллектуальных медицинских баз данных
ВП Марценюк, НО Кравец
Клиническая информатика и телемедицина, 47-53, 2004
292004
Розробка і впровадження системи електронного навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені ІЯ Горбачевського
ВП Марценюк
Медична освіта, 74-75, 2008
262008
On principles, methods and areas of medical and biological application of optical immunosensors
VP Martsenyuk, A Klos-Witkowska, AS Sverstiuk, TV Bihunyak
Медична інформатика та інженерія, 28-36, 2018
212018
Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України в сучасних умовах на основі компетентнісного підходу
ГЯ Загричук, ВП Марценюк, ІР Мисула
Медична освіта, 2013
202013
Медична інформатика. Інструментальні та експертні системи
ВП Марценюк, АВ Семенець
192003
Комп'ютерні технології в медичній освіті
ЛЯ Ковальчук, ВП Марценюк
182008
Впровадження в навчальний процес комп ютерних технологій
ВП Марценюк
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL, 2007
182007
Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації
ТА Грошовий, ВП Марценюк, ЛI Кучеренко, ЛВ Вронська, СМ Гуреєва
Тернопіль: Укрмедкнига, 2008
172008
О модели онкологического заболевания со временем пребывания на стадии в соответствии с распределением Гомперца
ВП Марценюк, НЯ Климук
Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал …, 2012
142012
Концептуальні підходи щодо покращення якості підготовки фахівців
ГЯ Загричук, ВП Марценюк
Медична освіта, 2012
132012
Математичнi моделi в системi пiдтримки прийняття рiшень страхового забезпечення лiкування онкологiчних захворювань: пiдхiд на основi динамiки Гомперца
ВП Марценюк, IЄ Андрущак, IС Гвоздецька, НЯ Климук
Доповіді Національної академії наук України, 34-39, 2012
132012
Впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій
ЛЯ Ковальчук, ВП Марценюк
Медична інформатика та інженерія, 14-16, 2008
132008
Підхід на основі актуарних математичних моделей до задач страхової медицини
ВП Марценюк, НЯ Климук, ІЄ Андрущак
122010
Нейромережеве прогнозування складання студентами-медиками ліцензійного інтегрованого іспиту" Крок1" на основі результатів поточної успішності та семестрового комплексного …
ВП Марценюк, АВ Семенець, ОО Стаханська
112010
Об устойчивости в модели иммунной защиты с учетом нарушения функционирования органа–мишени: метод вырожденных функционалов Ляпунова
ВП Марценюк
Кибернетика и системный анализ, 153-164, 2004
112004
Построение и изучение устойчивости модели противоопухолевого иммунитета
ВП Марценюк
Кибернетика и системный анализ, 123-130, 2004
112004
Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів
МБ Демчук, СМ Гуреєва, ТА Грошовий
Фармацевтичний часопис, 93-99, 2015
9*2015
Обґрунтування вибору доступних програмно-апаратних засобів високопродуктивних обчислювальних систем для задач криптоаналізу
НВ Загородна, СА Лупенко, АМ Луцків
Електроніка та системи управління, 27, 2011
92011
Медична інформатика
ІЄ Булах, ЮЄ Лях, ВП Марценюк, ІІ Хаїмзон
Підручник для студентів ІІ курсу медичних спеціальностей. Тернопіль, ТДМУ …, 2008
92008
Медична інформатика. Методи системного аналізу
ВП Марценюк, НО Кравець
92002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20