Кузик Наталія    Natalya Kuzyk
Кузик Наталія Natalya Kuzyk
доцент кафедри обліку та оподаткування, НУБіП України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві
НП Кузик
К.: НАУ, 2004
292004
Актуальні проблеми обліку та оцінки нематеріальних активів
НП Кузик, ОА Боярова
Облік і фінанси АПК, 40-44, 2010
222010
Резерв сумнівних боргів як обачний інструмент впливу на діяльність підприємства
ОА Боярова, НП Кузик
Облік і фінанси АПК, 41-44, 2010
152010
Внутрішній контроль як основа ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств
НП Кузик, ОА Боярова
Науковий вісник НУБіП України, 153-157, 2010
132010
Особливості формування показників звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
НП Кузик, ОА Боярова, ІМ Подольська
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 400-406, 2013
112013
Аудит: навч. посіб
СІ Дерев’янко, НП Кузик, СО Олійник
К.:«Центр учбової літератури, 2016
102016
Особливості аудиту витрат на ремонт і поліпшення основних засобів 28-31
НП Кузик
Облік і фінанси, 2012
102012
Нормативно-правове забезпечення інвентаризації активів і зобов'язань зміни 2015
НП Кузик
Бухгалтерія в сільському господарстві.—2014—Мо, 23-24, 2014
62014
Міжнародний досвід та вітчизняна практика обліку основних засобів
ГВ Муравицька, НП Кузик
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 524-530, 2013
62013
Аудит в Україні: становлення, проблеми та перспективи розвитку
ЄВ Олійник
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 430-435, 2018
52018
Проблемні аспекти формування звіту про рух грошових коштів за н (п) сбо 1.
ОА Боярова
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
52013
Особливості аудиту поточних біологічних активів та актуальні питання його удосконалення
НП Кузик
Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал [Електронний ресурс].–Режим …, 2011
52011
Аграрні розписки як форма кредитування сільськогосподарських підприємств: облік та відображення у звітності
ОА Боярова, НП Кузик
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес …, 2016
22016
Особливості обліку нарахування та виплати компенсації за невикористані відпустки
ОА Боярова, НП Кузик, ГО Германчук
Глобальні та національні проблеми економіки, 1090-1094, 2015
22015
Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності на підприємствах України
ВГ Лопатовський, ОІ Русин
Хмельницький національний університет, 2014
22014
Інвентаризація господарських засобів: сучасний стан та шляхи вдосконалення
СО Олійник, СІ Дерев’янко, НП Кузик
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
22006
Організаційні особливості системи внутрішнього контролю в акціонерному товаристві та її оцінка
НП Кузик, СО Олійник, СІ Дерев’янко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
22006
Особливості формування облікової політики бюджетними установами
ОА Боярова, НП Кузик
Молодий вчений, 970-973, 2015
12015
Методичні аспекти аудиту запасів
Н Кузик
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2015
12015
ОНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Н Кузик, С Рубель
Економічний дискурс, 131-134, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20