Follow
Олександр Марковець
Олександр Марковець
доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності НУ "Львівська політехніка"
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства
Пелещишин А.М., Сєров Ю.О., Березко О.Л., Пелещишин О.П., Тимовчак ...
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 368, 2012
412012
Modeling of Citizen Claims Processing by Means of Queuing System
Oleksandr Markovets, Andriy Peleschychyn
International Journal of Computer Science and Business Informatics 15 (1), 36-46, 2015
22*2015
Інформаційні технології організації бізнесу: навчальний посібник
Кравець Р.Б., Сєров Ю.О., Марковець О.В.
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013
19*2013
The structure of the system of processing citizens’ appeals
O Markovets, N Dumanskyi
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology …, 2017
162017
Інформаційна модель системи проведення соціологічних досліджень у веб-середовищі
ОВ Марковець, ЄЮ Березняк, БО Лисик, РБ Кравець
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2016
112016
Математична модель заявника для систем електронного урядування
О Марковець
Видавництво Львівської політехніки, 2011
112011
Створення консолідованого інформаційного ресурсу оцінювання якості надання адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування
О Марковець, К Козловська
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Комп’ютерні науки …, 2013
102013
Проектування системи опрацювання звернень громадян до органів місцевої влади
ОВ Марковець, А Пелещишин, П Жежнич
Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Вісник Національного …, 2011
102011
Інтелектуальна система пошуку та збирання інформації з тематичних Веб-ресурсів
НО Думанський, ОВ Марковець
Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету" Львівська …, 2009
102009
Дослідження засобів комунікації користувачів мережі Інтернет з органами місцевої влади
Марковець О.В, Корж Р. О., Ярка У.Б.
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (9), 38-42, 2013
9*2013
Проактивні соціально-орієнтовані підходи до організації електронної взаємодії громадян з органами державної влади
О Марковець, Б Лисик
Матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017, Львів, 280-281, 2017
82017
Реалізація системи опрацювання звернень громадян до органів влади у гетерогенних веб-середовищах
ОВ Марковець, АМ Пелещишин, ІО Хміль
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2015
82015
Background modeling the processing of electronic applications in the university
O Markovets
Proceedings of the XIIth International Conference―Modern Problems of Radio …, 2014
82014
Розроблення сайту електронної бібліотеки наукового товариства
ОВ Марковець, ЮВ Форкун, БЯ Зелез, НО Думанський
Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету “Львівська …, 2010
82010
Побудова формальної моделі віртуальних спільнот як середовища соціокомунікативного протиборства
АМ Пелещишин, ВА Вус, ОВ Марковець
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
72018
Інформаційне забезпечення обліку бібліотечного фонду районної бібліотеки
Р Голощук, О Марковець
Вісник Книжкової палати, 35-42, 2018
62018
Впровадження новітніх комп’ютерних технологій в діяльність архівів навчальних закладів
І Сабадаш, О Марковець
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 327-328, 2017
62017
Електронні архіви, особливості їх функціонування
Н Мельник, О Марковець
Інформація, комунікація, суспільство, 136-137, 2015
62015
Формування суспільного авторитету ВНЗ шляхом комплексного подання в системі Вікіпедія
АМ Пелещишин, ЮЙ Пероганич, ОВ Марковець, НО Думанський
Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка, 180-187, 2009
52009
Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL: навч. посіб.
МОВ Пелещишин А.М., Жежнич П.І.
Національний університет" Львівська політехніка".–Львів:, 164, 2007
52007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20