Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в htei.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі навчання інформаційних технологій
НЮ Олійник
–Харків, Українська інженерно-педагогічна академія, 2005.–17 с, 2005
412005
Теорія та практика змішаного навчання: монографія
КЛ Кухаренко, ВМ Березенська, СМ Бугайчук
Харків:«Міськдрук», НТУ «ХПІ, 2016
23*2016
Инновационный подход к созданию лабораторных практикумов
ВА Павлюк, ВП Сальников
Теория и практика инновационного развития кооперативного образования и науки …, 2010
102010
Персональне освітнє середовище як базовий структурний елемент сучасного навчання
БА Половін
Сумський державний університет, 2013
72013
Інформаційно-комунікаційні технології у процесі підготовки майбутніх економістів [Електронний ресурс]
НЮ Олійник
Режим доступу: http://intkonf. org/category/arhiv/1-pyata-vseukrayinska …, 2010
62010
Комп’ютерний практикум: навч. пос. для студентів ВНЗ
НЮ Олійник
Х.: РВВХТЕІ КНТЕУ, 2008
6*2008
Формування екологiчної компетентностi студентiв гiдрометеорологiчного технiкуму у процесi навчання iнформацiйних технологiй
НЮ Олiйник
52005
Крио-и механохимия в пищевых технологиях
РЮ Павлюк, ВВ Погарська, ВА Павлюк
монография/РЮ Павлюк, ВВ Погарская, ВА Павлюк, ЛА Радченко, ОА Юрьева, НФ …, 2015
42015
РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
НЮ Олійник
Режим доступу: library. uipa. kharkov. ua/library/.../Олейник. doc, 2008
4*2008
Предельная направленность кольцевой антенной решетки
АМ Рыбалко, ВА Павлюк
Радиотехника и электроника 30 (1), 82-85, 1985
41985
Засоби Е-learning в організації роботи з теоретичним контентом з технічних дисциплін
СМ Березенська
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 93-101, 2016
32016
Идентификация групповой меры частоты с использованием итерационных методов решения стационарных задач
ЮИ Евдокименко, АП Нарежний
Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. cб.-Харьков: ХТУРЕ, 76-80, 1998
31998
Персональне навчальне середовище як стратегія навчання в сучасному інформаційному суспільстві
НЮ Олійник, БА Половін
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 21-25, 2014
22014
«Технологiя харчових продуктiв функцiонального призначення» єва.-Х. ТОВ «Цифрова друкарня
ЛМ Мостова, НЮ Олiйник, КВ Свiдло, ТА Лазар
22013
Проектування самостійної роботи студентів з технічних дисциплін засобами lMS Moodle
СМ Березенська
Сумський державний університет, 2013
22013
Методичні аспекти використання Web-квестів у процесі навчання майбутніх фінансистів
НЮ Олійник, КС Дяченко
Технологический аудит и резервы производства, 12-16, 2013
22013
Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів …
ГВ Іванець, ЮІ Євдокименко, ОГ Марченко, ОА Наконечний
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 94-97, 2013
22013
Технология поддержания семантического смысла данных в информационных системах с использованием концепции баз данных
ВА Бабенко, ЕВ Алисейко
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої, 421-422, 2008
22008
Применение моделей, критериев и алгоритмов семантической эквивалентности данных для повышения эффективности функционирования экономических систем
ВА Бабенко, ЕВ Алисейко
Збірник наукових праць IV Міжнародної конференції «Інформатика і комп …, 0
2
The task of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with risk assessment
V Babenko, E Alisejko, Z Kochuyeva
Innovative technologies and scientific solutions for industries, 6-13, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20