Follow
Гриньова Валентина Миколаївна
Гриньова Валентина Миколаївна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Verified email at hnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти)
ВМ Гриньова
Харків: Основа 300, 1998
7621998
Про співвідношення понять професіоналізм, професійна культура, професійна компетентність, професійна підготовка
ВМ Гриньова
Педагогіка та психологія, 74-84, 2014
662014
Про співвідношення понять професіоналізм, професійна культура, професійна компетентність, професійна підготовка
ВМ Гриньова
Педагогіка та психологія, 74-84, 2014
662014
Про співвідношення понять професіоналізм, професійна культура, професійна компетентність, професійна підготовка
ВМ Гриньова
Педагогіка та психологія, 74-84, 2014
662014
Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу
ВГ Гриньова
Новий Колегiум, 21-24, 2013
612013
Аксіологічний підхід до проблеми педагогічної культури майбутнього вчителя
ВМ Гриньова
Шлях освіти 2, 2-6, 2002
502002
Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки
ВВ Кулешова
Харків: УІПА, 2007
462007
Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу як результат сформованості його педагогічної культури
ВМ Гриньова
Вісник Дніпропетровського ун-ту економіки та права ім. А. Нобеля. Серія …, 2011
442011
Формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики: констатувальний етап
ОГ Романовський, ВМ Гриньова, ОА Жерновникова, ЛА Штефан, ...
Інформаційні технології і засоби навчання, 184-200, 2018
252018
Професійна компетентність учителя: суть, структура, умови формування: навчальний посібник
ВМ Гриньова, ЛГ Карпова
Харків: Вид-во Віровець АП «Апостроф, 2011
242011
Педагогічна культура майбутнього вчителя: навчальний посібник для студентів, викладачів та вчителів
ВМ Гриньова
Х.: ХГПУ ім. ГС Сковороди, 1996
221996
Суть понять професіоналізм та професійна підготовка
ВМ Гриньова
Педагогіка та психологія, 28-34, 2011
202011
Формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки
ВМ Гриньова, ОГ Романовський
16*2011
Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування творчих умінь молодших школярів
Ю Бондар
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти 1 (17), 166-182, 2022
11*2022
Педагогічна культура майбутнього вчителя як підґрунтя його успішної професійної діяльності
ВМ Гриньова
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 235-241, 2011
102011
Предпринимательская деятельность: проблемы, пути, решения
ЛВ Соколова, ВМ Гриньова, ВВ Парамонов
Анаюрт, 1995
101995
Культурологічний підхід
ВМ Гриньова, МК Подберезський
Наукові підходи до педагогічних досліджень, 81-126, 2012
92012
Підготовка майбутніх фахівців у системі вищої педагогічної освіти
ВМ Гриньова
Актуальні питання навчання та виховання особистості: зб. наук. пр.–Х …, 2008
92008
Становлення професійно-педагогічної культури викладача вищого навчального закладу
ВМ Гриньова
Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів, 17-22, 2002
92002
Проектування розвивального освітнього середовища для обдарованих учнів
ВМ Гриньова, ЛГ Карпова
Харків: ХНПУ імені ГС Сковороди, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20