Сафонова Анна Феликсовна
Сафонова Анна Феликсовна
Херсонский политехнический колледж ОНПУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене public.kherson.ua
НазваниеПроцитированоГод
Комп’ютерна реалізація системи автоматизованого управління навчальним процесом
ВД Яковенко
Моделир. в прикл. науч. исследованиях. Матер. ХVІ семинара.—Одесса: ОНПУ, 27-30, 2008
352008
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ САПР КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ
ГФ Сафонова
82013
Синтез имитационной модели для формирования расписания занятий/Ускач АФ, Становский АЛ
АФ Ускач
Матер. XIV семинара “Моделир. в прикладных науч. исслед.”—Одесса: ОНПУ, 18-20, 2007
62007
Автоматизированное проектирование расписания замкнутых систем массового обслуживания
ВД Гогунский, АФ Сафонова, ИИ Становская
Сучасні технології в машинобудуванні, 163-167, 2011
32011
Порівняльний аналіз методів конструювання одягу з метою подальшої автоматизації
ГФ Сафонова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 9-15, 2014
22014
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ
ПС Носов, ГФ Ускач, ВМ Тонконогий
22008
Динамическая пространственная модель автоматизированной системы формирования расписания занятий
АФ Ускач
Труды Одесского политехнического университета, 132-135, 2007
22007
Інформаційно-діяльнісний підхід до формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів
ТО Семакова, ГФ Сафонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
12017
Роль фізичних задач у процесі здійснення самоосвітньої діяльності студентів
ТО Семакова, ГФ Сафонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
12016
РОЗПОВСЮДЖЕННІ НЕДОЛІКИ ТА ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
МС Сафонов, ВД Яковенко, ГФ Сафонова
12013
Построение системы компьютерного обучения на основе мультиагентного подхода
АВ Нарожный, АЕ Яковенко, АФ Ускач
Труды Одесского политехнического университета, 135-137, 2007
12007
Байєсовська модель в експертній системі визначення типу крою фасону одягу за його зображенням
ГФ Сафонова, МС Сафонов, СВ Рослякова, ПС Носов
Вісник ХНТУ 3 (58), 273-276, 2016
2016
Використання байєсовського підходу в експертній системі по визначенню типу крою фасону одягу за його зображенням
ГФ Сафонова, ТО Семакова
збірник тез доповідей IV українсько-німецької конференції "Інформатика …, 2016
2016
Development of a mathematical model of a combined method of creating the basic clothing design
ГФ Сафонова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (4 (74)), 8-15, 2015
2015
Теоретико-математична модель процесу перетворення геометричних образів САПР одягу.
ГФ Сафонова, ТМ Трофименко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 110-116, 2015
2015
Математична формалізація алгоритму створення креслень базових конструкцій основи ліфу
ГФ Сафонова, ПС Носов
Матер. міжнародної українсько-німецької конференції «Інформатика. Культура …, 2015
2015
Формалізація алгоритму створення креслень базових конструкцій основи ліфу.
ГФ Сафонова, А Кицюк, ВК Кочнєва
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві., 37-46, 2015
2015
Формалізація та реалізація математичної моделі перетворення базових конструкцій одягу
ГФ Сафонова, МС Сафонов, ОЄ Яковенко
Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 290-295, 2015
2015
Розробка математичної моделі комбінованого методу створення базових конструкцій одягу
ГФ Сафонова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 8-15, 2015
2015
A comparative analysis оf clothes design methods for further automation
ГФ Сафонова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (4 (72)), 9-15, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20