Роман Сайдак
Роман Сайдак
Інститут водних проблем і меліорації НААН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Енергозберігаючі агроекосистеми. Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України (Рекомендації на прикладі Степу і Лісостепу)
ЗЮО Тараріко
272011
Біологічний потенціал озимої пшениці та моделювання його продуктивного процесу
АО Шевченко, АС Азаренкова, РВ Сайдак
АО Шевченко, АС Азаренкова, РВ Сайдак, 126-141, 1998
261998
Вплив агротехнологічних і агрометеорологічних факторів на продуктивність агроекосистем
ЄТА Тараріко Ю.О., Чернокозинський А.В., Сайдак Р.В., Глущенко Л.Д ...
Вісник аграрної науки, С. 64-67., 2008
17*2008
Naukovi zasady rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky pivdennoho rehionu Ukrainy [Scientific principles of development of the agrarian sector of the economy of the southern …
MI Romashchenko, RA Vozhehova, AP Shatkovskyi
Kherson: OLDI-PLYUS.[in Ukrainian], 2017
122017
Scientific basis of restoration and development in of irrigation Ukraine in the current context
МІ Romashchenko, МV Yatsiuk, ОІ Zhovtonog, ОО Dehtiar, RV Saydak, ...
Меліорація і водне господарство, 3-8, 2017
8*2017
Моделювання врожайності кукурудзи з використанням даних ДЗЗ/Сердюченко Н., Сайдак Р
Н Сердюченко
Меліорація і водне господарство. Зб наук. праць, 2013
72013
Моделювання врожайності ярих зернових культур з використанням даних ДЗЗ
В Кравчук, М Новохацький, Н Сердюченко, Р Сайдак
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і …, 2013
72013
Витрати за використання води для зрошення
М Ромащенко, Ю Гринь, Р Сайдак
Агро Перспектива, 159, 2013
62013
Озима пшениця-прогноз пiд урожай 2007
Ю Тарарин, Р Сайдак, Ю Сорока
Пропозицiя, 38, 2007
62007
Формування біоенергетичних агроекосистем в зоні Полісся України:[рекомендації]
ЮО Тараріко, ОМ Бердніков
Науково-технічне забезпечення аграрного виробництва.—Київ, 2012
42012
Моделювання середньообласної врожайності та оцінка агрометеорологічних умов на протязі вегетації озимої пшениці/Сайдак РВ, Сорока ЮВ
РВ Сайдак
Меліорація і водне господарство, 25-36, 2012
42012
Raionuvannia terytorii Ukrainy za rivnem zabezpechenosti hidrotermichnymy resursamy ta obsiahamy vykorystannia silskohospodarskykh melioratsii [Dissemination of the territory …
YO Tarariko, RV Saidak, YV Soroka, SV Vitvitskyi
Kyiv: Komprynt.[In Ukrainian], 2015
32015
Оцінимо забезпеченість України гідротермічними ресурсами з огляду на сучасні кліматичні зміни
РВ Сайдак
Зерно і хліб, 50-53, 2015
32015
Managing the process of recovery and sustainable use of irrigation. Land Reclamation and Water Management, 101, 137-147. Retrieved from file
M Romashchenko, O Zhovtonog, V Kruchenyuk, R Saydak, V Knysh
C:/Users/Home/Downloads/Mivg_2014_101_18. pdf.[in Ukrainian], 2014
32014
Залежність ефективності добрив від гідротермічних умов
РВ Сайдак
Агроекологічний журнал, 74-78, 2014
32014
Формування врожайності картоплі за різних систем удобрення залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду
РВ Сайдак
Вісник аграрної науки, 74-77, 2014
32014
Effect of agronomic and agrometeorological factors on productivity of agroecosystems
YO Tarariko, AV Chernokozynskyi, RV Saidak, LD Hlushchenko, ...
Visnyk ahrarnoyi nauky.–Journal of Agricultural Science 5, 64-67, 2008
32008
Бiологiчний потенцiал озимої пшеницi та моделювання його продуктив-ного процесу
АО Шевченко, АС Азаренкова, РВ Сайдак
31998
Стан та перспективи розвитку аграрного виробництва в Лісостепу в умовах змін клімату
Ю Тараріко, Ю Сорока, Р Сайдак, В Лукашук
Вісник аграрної науки 97 (6), 52-59, 2019
22019
Vplyv hidrotermichnykh umov ta system udobrennia na produktyvnist ozymoi pshenytsi v zoni Polissia [Influence of hydrothermal conditions and fertilizer systems on the …
RV Saidak
МЕЛ1ОРАЦ1ЯIВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО, 2019
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20