Роман Сайдак
Роман Сайдак
Інститут водних проблем і меліорації НААН України
Підтверджена електронна адреса в bigmir.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біологічний потенціал озимої пшениці та моделювання його продуктивного процесу
АО Шевченко, АС Азаренкова, РВ Сайдак
АО Шевченко, АС Азаренкова, РВ Сайдак, 126-141, 1998
281998
Енергозберігаючі агроекосистеми. Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України (Рекомендації на прикладі Степу і Лісостепу)
ЗЮО Тараріко
202011
Вплив агротехнологічних і агрометеорологічних факторів на продуктивність агроекосистем
ЄТА Тараріко Ю.О., Чернокозинський А.В., Сайдак Р.В., Глущенко Л.Д ...
Вісник аграрної науки, С. 64-67., 2008
17*2008
Naukovi zasady rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky pivdennoho rehionu Ukrainy [Scientific principles of development of the agrarian sector of the economy of the southern …
MI Romashchenko, RA Vozhehova, AP Shatkovskyi
Kherson: OLDI-PLYUS.[in Ukrainian], 2017
132017
Моделювання врожайності кукурудзи з використанням даних ДЗЗ/Сердюченко Н., Сайдак Р
Н Сердюченко
Меліорація і водне господарство. Зб. наук. праць, 32-41, 2013
72013
Моделювання врожайності ярих зернових культур з використанням даних ДЗЗ
В Кравчук, М Новохацький, Н Сердюченко, Р Сайдак
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і …, 2013
72013
Витрати за використання води для зрошення
М Ромащенко, Ю Гринь, Р Сайдак
Агро Перспектива, 82, 2013
62013
Озима пшениця-прогноз пiд урожай 2007
Ю Тарарин, Р Сайдак, Ю Сорока
Пропозицiя, 38, 2007
62007
Оцінимо забезпеченість України гідротермічними ресурсами з огляду на сучасні кліматичні зміни
РВ Сайдак
Зерно і хліб, 50-53, 2015
52015
Формування біоенергетичних агроекосистем в зоні Полісся України:[рекомендації]
ЮО Тараріко, ОМ Бердніков
Науково-технічне забезпечення аграрного виробництва.—Київ, 2012
52012
Бiологiчний потенцiал озимої пшеницi та моделювання його продуктив-ного процесу
АО Шевченко, АС Азаренкова, РВ Сайдак
51998
Моделювання середньообласної врожайності та оцінка агрометеорологічних умов на протязі вегетації озимої пшениці/Сайдак РВ, Сорока ЮВ
РВ Сайдак
Меліорація і водне господарство, 25-36, 2002
42002
Перспективи використання меліорованих земель гумідної зони України в умовах змін клімату
Ю Тараріко, Р Сайдак, Ю Сорока
Вісник аграрної науки 94 (7), 55-59, 2016
32016
Наукові засади розвитку землеробства у зоні Степу України
М Ромащенко, Ю Тараріко, А Шатковський, Р Сайдак, Ю Сорока
Вісник аграрної науки 93 (10), 5-9, 2015
32015
Raionuvannia terytorii Ukrainy za rivnem zabezpechenosti hidrotermichnymy resursamy ta obsiahamy vykorystannia silskohospodarskykh melioratsii [Dissemination of the territory …
YO Tarariko, RV Saidak, YV Soroka, SV Vitvitskyi
Kyiv: Komprynt.[In Ukrainian], 2015
32015
Managing the process of recovery and sustainable use of irrigation. Land Reclamation and Water Management, 101, 137-147. Retrieved from file
M Romashchenko, O Zhovtonog, V Kruchenyuk, R Saydak, V Knysh
C:/Users/Home/Downloads/Mivg_2014_101_18. pdf.[in Ukrainian], 2014
32014
Upravlіnnya protsesom vіdnovlennya ta stalogo vikoristannya zroshennya [Management of the process of restoration and sustainable use of irrigation]
MI Romashchenko, OI Zhovtonoh, VD Kruchenyuk, RV Saydak, VV Knysh
Melіoratsіya і vodne gospodarstvo 101, 137-147, 2014
32014
Залежність ефективності добрив від гідротермічних умов
РВ Сайдак
Агроекологічний журнал, 74-78, 2014
32014
Формування врожайності картоплі за різних систем удобрення залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду
РВ Сайдак
Вісник аграрної науки, 74-77, 2014
32014
Effect of agronomic and agrometeorological factors on productivity of agroecosystems
YO Tarariko, AV Chernokozynskyi, RV Saidak, LD Hlushchenko, ...
Visnyk ahrarnoyi nauky.–Journal of Agricultural Science 5, 64-67, 2008
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20