Дзісь Євген Іванович
Дзісь Євген Іванович
професор внутрішньої медицини, ЛНМУ ім. Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
НазваПосиланняРік
Метаболічний синдром: підходи до діагностики, лікування та реабілітації
ОЯ Томашевська, ЄІ Дзісь
ТЕОРІЯ ХАОСУ ТА ЗЛОЯКІСНІ ЛІМФОМИ (огляд літератури та власних досліджень …, 2006
152006
Клініко лабораторні показники в пацієнтів із ме таболічним синдромом залежно від рівня загального холестеролу в крові
ОЯ Томашевська
Укр. мед. часопис 3, 66-71, 2007
122007
Основи гемостазіології
ЄІ Дзісь, ОЯ Томашевська
К: Гідромакс, 2006
72006
Основи профілактичної діабетології
ЯІ Томашевський, ОЯ Томашевська
Львів: НТШ, 27-30, 1992
71992
Особливості стану системи гемостазу у пацієнтів з метаболічним синдромом
ОЯ Томашевська, ЄІ Дзісь, АЛ Філіпюк
Кровообіг та гемостаз, 44-48, 2006
52006
Маркери запалення та протромботичний стан у пацієнтів із метаболічним синдромом
ОЯ Томашевська
Бук. мед. вісник 11 (3), 86-89, 2007
42007
Роль стресу та загальних адаптаційних реакцій у розвитку та прогресуванні гіпертонічної хвороби (Огляд літератури та власні дослідження)
ОМ Радченко, АЛ Філіпюк
Медична гідрологія та реабілітація, 68-75, 2013
32013
Клінічне значення та характеристика параметрів ліпідного, вуглеводного метаболізму та структурно-функціональних параметрів серця під впливом стандартного лікування хворих на …
ОМ Радченко, АЛ Філіпюк
Медична гідрологія та реабілітація, 2012
22012
Взаємозв'язки між артеріальною гіпертензією та розладами обміну, гемостазу, системним запаленням у пацієнтів з ожирінням і метаболічним синдромом
ЄІ Дзісь, ОЯ Томашевська
Гали . лікар. вісн 17 (3), 41-43, 2010
22010
Вплив стеатогепатозу на перебіг ішемічної хвороби серця у хворих з надвагою та ожирінням
АЛ Філіпюк
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 2013
12013
Взаємозв'язки між типом адаптаційної реакції та перебігом хронічної ІХС
АЛ Філіпюк, ОМ Радченко
Медична гідрологія та реабілітація, 2010
12010
Ультраструктура міокарда у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця
АЛ Філіпюк, ЄІ Дзісь, ВІ Ковалишин
Світ медицини та біології, 107, 2008
12008
Оцінка показників системи гемостазу у хворих на хронічну ІХС з ожирінням
АЛ Філіпюк, НТ Скорейко
Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ …, 0
1
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З НЕГОДЖКІНСЬКИМИ ЛІМФОМАМИ Й ХРОНІЧНОЮ ЛІМФОЦИТАРНОЮ ЛЕЙКЕМІЄЮ, ЇЇ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПРЕДИКТОРИ ТА ЗВ'ЯЗОК З ВИЖИВАННЯМ
ІЄ Дзісь, ОЯ Томашевська, ЄІ Дзісь, ЮО Моргун
ÓÊÐÀÍÑÜÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ìåäèöèíè, á³îëî㳿 òà ñïîðòó 4 (326), 66, 2018
2018
Анемічний синдром у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю
АЛ Філіпюк, ВВ Зенін
Український журнал медицини, біології та спорту, 133-136, 2018
2018
Прогностичне значення маркерів системного запалення для перебігу негоджкінських лімфом і хронічної лімфоцитарної лейкемії
ИЕ Дзись, ОЯ Томашевська, ЕИ Дзись, ОЙ Даныш
Український медичний часопис, 2017
2017
Оцінка інтегральних показників ендогенної інтоксикації в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та їх зв’язки із системою гемостазу
AL Filipyuk, OM Radchenko
The Practitioner, 8-10, 2017
2017
Структурно-функціональний стан серця у хворих на хронічну ІХС з надвагою та ожирінням: предиктори виживання
АЛ Філіпюк
Український журнал медицини, біології та спорту, 99-102, 2016
2016
Вплив терапії статинами на адаптаційні реакції та коагуляційний гемостаз у хворих на хронічну ІХС
ОМ Радченко, АЛ Філіпюк
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 354-361, 2015
2015
Коагуляційні й запальні маркери як предиктори тромбозу в пацієнтів з лімфопроліферативними хворобами
ІЄ Дзісь, ЯІ Виговська, ОЯ Томашевська, ЄІ Дзісь
Вісник проблем біології і медицини, 116-121, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20