Follow
Ольга Рєзіна Olga Riezina Olga Rezina (ORCID: 0000-0001-6077-9413)
Ольга Рєзіна Olga Riezina Olga Rezina (ORCID: 0000-0001-6077-9413)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Verified email at kspu.kr.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики
ОВ Рєзіна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
342005
Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Київ: РННЦ" ДІНІТ, 2004
342004
Study of Information System of the Internet
OR Y. Ramsky
Computer Literacy to Informatics Fundamentals 3422, 84-91, 2005
17*2005
Психолого-дидактичні особливості формування інформаційно-пошукових умінь
ОВ Рєзіна
Рідна школа, 9-11, 2004
112004
Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики та математики
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2012
102012
Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко, ...
Ексклюзив-Систем, 2019
42019
Семантичні електронні підручники та особливості їх впровадження
ВС Круглик
Інформаційні технології в освіті, 179-184, 2013
22013
Особливості використання інформаційних можливостей мережі Інтернет учнями старших класів
ОВ Рєзіна
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2003
22003
Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій при розв’язуванні фізико-технічних задач
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 29-37, 2019
12019
Технології статистичного опрацювання текстів та методика їх навчання
ОВ Рєзіна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2017
12017
Служба< МЕТА> як засіб формування інформаційно-пошукових умінь
ОВ Рєзіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2003
12003
Створення WEB-сторінки як засіб підвищення творчої активності учнів
ОВ Рєзіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2002
12002
Досвід написання кваліфікаційних робіт з точки зору формування цифрової компетентності студентів
А Пузікова, ОВ Рєзіна
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021
2021
СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ВЕБ-ДОДАТКА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЇ
О Рєзіна
The fourth International scientific and practical Internet conference …, 2021
2021
Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу інформатики. Частина 2. Основи web-розробки
ОВ Рєзіна, ОВ Присяжнюк
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021
2021
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ І ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
М Садовий, О Рєзіна, О Трифонова
Information Technologies and Learning Tools 80 (6), 188-206, 2020
2020
ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНІНГУ З ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ
В Болілий, В Матяш, О Рєзіна
Journal of Information Technologies in Education (ІТE) 42, 7-19, 2020
2020
ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ЛІНГВІСТІВ
Ю Рамський, О Рєзіна
Навчальний посібник. Рекомендовано до друку Вченою Радою НПУ імені М. П …, 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ PYTHON
КС Лемещук, ОВ Рєзіна
Наукові записки молодих учених, 2019
2019
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ ОРФОГРАФІЇ
ОВ Рєзіна, РМ Косюг
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20