Ольга Рєзіна Olga Riezina Olga Rezina (ORCID: 0000-0001-6077-9413)
Ольга Рєзіна Olga Riezina Olga Rezina (ORCID: 0000-0001-6077-9413)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики
ОВ Рєзіна
Автороферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 2005
332005
Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Київ: РННЦ" ДІНІТ, 2004
332004
Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики та математики
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2012
92012
Психолого-дидактичні особливості формування інформаційно-пошукових умінь
ОВ Рєзіна
Рідна школа, 9-11, 2004
92004
Study of Information System of the Internet
OR Y. Ramsky
Computer Literacy to Informatics Fundamentals 3422, 84-91, 2005
8*2005
Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко, ...
Ексклюзив-Систем, 2019
32019
Семантичні електронні підручники та особливості їх впровадження
ВС Круглик
Інформаційні технології в освіті, 179-184, 2013
22013
Методичні аспекти навчання студентів створенню цифрових частотних словників
OV Riezina
Information Technologies and Learning Tools 72 (4), 214-225, 2019
12019
Технології статистичного опрацювання текстів та методика їх навчання
ОВ Рєзіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2017
12017
Особливості використання інформаційних можливостей мережі Інтернет учнями старших класів
ОВ Рєзіна
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 194-200, 2003
12003
Досвід написання кваліфікаційних робіт з точки зору формування цифрової компетентності студентів
А Пузікова, ОВ Рєзіна
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021
2021
СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ВЕБ-ДОДАТКА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЇ
О Рєзіна
The fourth International scientific and practical Internet conference …, 2021
2021
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ І ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
М Садовий, О Рєзіна, О Трифонова
Information Technologies and Learning Tools 80 (6), 188-206, 2020
2020
ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНІНГУ З ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ
В Болілий, В Матяш, О Рєзіна
Journal of Information Technologies in Education (ІТE) 42, 7-19, 2020
2020
ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ЛІНГВІСТІВ
Ю Рамський, О Рєзіна
Навчальний посібник. Рекомендовано до друку Вченою Радою НПУ імені М. П …, 2020
2020
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 29-37, 2019
2019
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ PYTHON
КС Лемещук, ОВ Рєзіна
Наукові записки молодих учених, 2019
2019
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ ОРФОГРАФІЇ
ОВ Рєзіна, РМ Косюг
2019
Список використаних джерел
ЕВ ШУЛЬГА
ББК 74.1Я431+ 32.973. 202 Я431, 99, 2019
2019
Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти
МІ Жалдак, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП Франчук, ЛВ Бажан, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20