Подписаться
Ольга Рєзіна Olga Riezina Olga Rezina (ORCID: 0000-0001-6077-9413)
Ольга Рєзіна Olga Riezina Olga Rezina (ORCID: 0000-0001-6077-9413)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики
ОВ Рєзіна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
342005
Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Київ: РННЦ" ДІНІТ, 2004
342004
Study of Information System of the Internet
OR Y. Ramsky
Computer Literacy to Informatics Fundamentals 3422, 84-91, 2005
17*2005
Психолого-дидактичні особливості формування інформаційно-пошукових умінь
ОВ Рєзіна
Рідна школа, 9-11, 2004
112004
Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики та математики
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2012
102012
Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко, ...
Ексклюзив-Систем, 2019
42019
Семантичні електронні підручники та особливості їх впровадження
ВС Круглик
Інформаційні технології в освіті, 179-184, 2013
22013
Особливості використання інформаційних можливостей мережі Інтернет учнями старших класів
ОВ Рєзіна
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2003
22003
Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій при розв’язуванні фізико-технічних задач
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 29-37, 2019
12019
Технології статистичного опрацювання текстів та методика їх навчання
ОВ Рєзіна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2017
12017
Служба< МЕТА> як засіб формування інформаційно-пошукових умінь
ОВ Рєзіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2003
12003
Створення WEB-сторінки як засіб підвищення творчої активності учнів
ОВ Рєзіна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2002
12002
Досвід написання кваліфікаційних робіт з точки зору формування цифрової компетентності студентів
А Пузікова, ОВ Рєзіна
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021
2021
СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ВЕБ-ДОДАТКА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЇ
О Рєзіна
The fourth International scientific and practical Internet conference …, 2021
2021
Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу інформатики. Частина 2. Основи web-розробки
ОВ Рєзіна, ОВ Присяжнюк
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021
2021
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ І ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
М Садовий, О Рєзіна, О Трифонова
Information Technologies and Learning Tools 80 (6), 188-206, 2020
2020
ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНІНГУ З ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ
В Болілий, В Матяш, О Рєзіна
Journal of Information Technologies in Education (ІТE) 42, 7-19, 2020
2020
ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ЛІНГВІСТІВ
Ю Рамський, О Рєзіна
Навчальний посібник. Рекомендовано до друку Вченою Радою НПУ імені М. П …, 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ PYTHON
КС Лемещук, ОВ Рєзіна
Наукові записки молодих учених, 2019
2019
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ ОРФОГРАФІЇ
ОВ Рєзіна, РМ Косюг
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20