Подписаться
Ольга Рєзіна Olga Riezina Olga Rezina (ORCID: 0000-0001-6077-9413)
Ольга Рєзіна Olga Riezina Olga Rezina (ORCID: 0000-0001-6077-9413)
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене cuspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: навч.-метод. посіб.
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Київ: РННЦ" ДІНІТ, 2004
472004
Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики
ОВ Рєзіна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
462005
Study of Information System of the Internet
OR Y. Ramsky
Computer Literacy to Informatics Fundamentals 3422, 84-91, 2005
24*2005
Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики та математики
ЮС Рамський, ОВ Рєзіна
Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно …, 2012
132012
Психолого-дидактичні особливості формування інформаційно-пошукових умінь
ОВ Рєзіна
Рідна школа, 9-11, 2004
112004
Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко, ...
Ексклюзив-Систем, 2019
42019
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ І ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
М Садовий, О Рєзіна, О Трифонова
Information Technologies and Learning Tools 80 (6), 188-206, 2020
22020
Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій при розв’язуванні фізико-технічних задач
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 29-37, 2019
22019
Семантичні електронні підручники та особливості їх впровадження
V Kruglyk
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 179-184, 2013
22013
Особливості використання інформаційних можливостей мережі Інтернет учнями старших класів
ОВ Рєзіна
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2003
22003
ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНІНГУ З ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ
В Болілий, В Матяш, О Рєзіна
Journal of Information Technologies in Education (ІТE) 42, 7-19, 2020
1*2020
Технології статистичного опрацювання текстів та методика їх навчання
ОВ Рєзіна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2017
12017
Досвід навчання елементів комп’ютерного моделювання майбутніх учителів фізики
НА Дроговоз, ОВ Присяжнюк
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
12016
Служба< МЕТА> як засіб формування інформаційно-пошукових умінь
ОВ Рєзіна
Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно …, 2003
12003
Створення WEB-сторінки як засіб підвищення творчої активності учнів
ОВ Рєзіна
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2002
12002
Досвід написання кваліфікаційних робіт з точки зору формування цифрової компетентності студентів
ОВ Рєзіна, АВ Пузікова, ВВ Котяк
1
НАВЧАННЯ СТВОРЕННЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ВЕБСТОРІНОК ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАСИВІВ МОВИ JAVASCRIPT ТА СТУДЕНТСЬКИХ МІНІПРОЄКТІВ
ОВ Рєзіна, СО Шлянчак, МІ Кнідзе
Наукові записки. Серія: Проблеми природничо-математичної, технологічної та …, 2023
2023
ІНТЕГРАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ АНАЛІЗУ ТОНАЛЬНОСТІ ТЕКСТУ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
ОВ Рєзіна
Т33 Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах …, 2023
2023
АНАЛІЗ ТОНАЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ТЕКСТУ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON
РВ Іващенко, ОВ Рєзіна
Наукові записки молодих учених, 2022
2022
Досвід написання кваліфікаційних робіт з точки зору формування цифрової компетентності студентів
А Пузікова, ОВ Рєзіна
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20