Людмила Дерманська
Людмила Дерманська
Західноукраїнський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні засади формування концепції інноваційного розвитку підприємств
ЛВ Дерманська
Інноваційна економіка, 2011
112011
Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості
ЛВ Дерманська
72013
Роль інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку промислових підприємств
ІВ Грабовська
Хмельницький національний університет, 2019
42019
Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств
ВЯ Брич, ЛВ Дерманська, ЯО Шпак
Тернопіль, ТНЕУ, 2018
32018
Організація обліку основних засобів в аспекті зміни положень законодавчих актів
ЛВ Дерманська
Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК, 2014
22014
Місце України у європейському інноваційному просторі
ЛВ Дерманська
Сталий розвиток економіки, 59-63, 2013
22013
Використання результатів самооцінки у процесі управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості
А ТИБІНЬ, Л ДЕРМАНСЬКА
Економічний аналіз.–Тернопіль:„Економічна думка, 325-330, 2011
22011
Prospects for use of coaching in Ukrainian banks
V Brych, B Yazlyuk, S Hudratian, K Snihur, L Dermanska
Banks & bank systems, 116-129, 2018
12018
Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати в Україні
ЛВ Дерманська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
12017
Прогнозування ефективності діяльності підприємств харчової промисловості з урахуванням інноваційного розвитку
ЛВ Дерманська
Облік і фінанси, 145-148, 2012
12012
Інноваційний потенціал підприємства як основа забезпечення якості продукції
ЛВ Дерманська
Сталий розвиток економіки, 2011
12011
Необхідність інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості
ЛВ Дерманська
Економічні науки. Луцьк, 2011
12011
Функціонування економічного механізму управління інноваційними процесами підприємств
ЛВ Дерманська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
12011
Аналіз стану та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств Тернопільської області
ЛВ Дерманська
Інноваційна економіка., 2009
12009
ПРІОРІТЕТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІМПОРТУ
ЛВ Дерманська
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 31-38, 2021
2021
Формування бізнес-моделей в умовах цифрової економіки
ВР Кульчицький, ЛВ Дерманська
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
Інноваційні фактори конкурентоспроможного розвитку регіону
ЛВ Дерманська
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
Дерманська ЛВ Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Кузь ТІ
ЛВ Дерманська
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019
2019
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІД ВПЛИВОМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ОТГ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛІСТІ
ЛВ Дерманська, НЄ Кульчицька, ТА Яковець
Світ фінансів., 2019
2019
Інноваційно-цифрові перспективи розвитку економіки України
ЛВ Дерманська, ЛЯ Малюта
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20