Follow
Людмила Демчук / Людмила Демчик /Малинівська Л.І. / Демчук Л.І. / Demchuk L.I. / Demchyk L.I.
Людмила Демчук / Людмила Демчик /Малинівська Л.І. / Демчук Л.І. / Demchuk L.I. / Demchyk L.I.
Державний університет "Житомирська політехніка"
Verified email at ztu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості туризму в умовах воєнного стану
А Зарубіна, Е Сіра, Л Демчук
Економіка та суспільство, 2022
562022
Toxic impacts of the war on Ukraine
H Kireitseva, L Demchyk, O Paliy, A Kahukina
International Journal of Environmental Studies 80 (2), 267-276, 2023
222023
Сучасний стан навколишнього природного середовища в умовах впливу війни
ІГ Пацева, ОМ Алпатова, ЛІ Демчук, ГВ Кірейцева, ВГ Левицький
Науково-практичний журнал, 19-22, 2022
192022
Формування відповідального ставлення до природи як проблема в науковій літературі
ЛІ Малинівська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 174-177, 2008
132008
Формування відповідального ставлення до природи в учнів 5–9 класів сільської школи у процесі позакласної виховної роботи
ЛІ Малинівська
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського.–Миколаїв, 2011
72011
Екологічна безпека України в контексті сталого розвитку
ОВ Кратко, ЛЯ Мунтян, ЛІ Демчук
Екологічні науки.–2021.–Вип 7 (34), 219-224, 2021
52021
Рекомендації щодо захисту людей в умовах техногенних та екологічних аварій
ЛІ Малинівська
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2013
52013
Формування відповідального ставлення до природи як проблема в науковій літературі
ЛІ Демчук
Вісник Житомирського педагогічного університету, 191-194, 2018
42018
Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності фахівців з охорони праці та цивільного захисту
ЛІ Малинівська, РЮ Васильєва, ЛМ Семенець
Інноваційна педагогіка, 36-38, 2018
42018
Гідрохімічний статус пост-мілітарних водних екосистем с. Мощун, Київської області
ІЮ Циганенко-Дзюбенко, ВП Гандзюра, ОМ Алпатова, ЛІ Демчук, ...
Екологічні науки, 53-58, 2023
32023
Environmental security as a component of national sustainability: worldview analysis
LI Demchuk, ОM Аlpatovа, IY Maksymenko
Publishing House “Baltija Publishing”, 2022
32022
Актуальні проблеми соціально-психологічного забезпечення діяльності в звичайних та екстремально-надзвичайних умовах
ЛІ Малинівська
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2016
32016
Формування у школярів-підлітків відповідального ставлення до природи
ЛІ Демчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 191-193, 2005
32005
Теоретико-методологічні основи дослідження екологічної компетентності майбутніх екологів під час навчання у ЗВО
ЛІ Демчук, ГВ Кірейцева
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
22021
Педагогічні умови формування культури безпечної поведінки у студентів
ЛІ Малинівська
Науковий журнал «Молодий вчений», 64-66, 2015
22015
Виховання духовно-моральних цінностей у студентів ВНЗ під час виникнення надзвичайної ситуації диверсійного характеру
ЛІ Малинівська
Вісник Черкаського університету, 74-78, 2014
22014
Концепція екологічної безпеки держави в контексті сталого розвитку та євроінтеграції.
ВВ Демчук Л., Кірейцева Г., Циганенко-Дзюбенко І.
Проблеми хімії та сталого розвитку, С. 3–11., 2023
1*2023
Проєктування як стратегія професійної підготовки майбутніх екологів та шляхи його реалізації
ЛІ Демчук, ОМ Алпатова, АВ Кірейцева
Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, 69-78, 2021
12021
Екологічний туризм у Житомирській області
ЛІ Демчук, ГВ Кірейцева
Редакційна колегія, 144, 2021
12021
Сутність інформаційних технологій в освіті
ЛІ Малинівська
Актуальні питання сучасної інформатики, 172-175, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20