Ирина Николаевна Сотник, Сотнік І.М.; Sotnik I.N., Sotnyk I.M.
Ирина Николаевна Сотник, Сотнік І.М.; Sotnik I.N., Sotnyk I.M.
Сумский государственный университет, институт бизнеса, экономики и
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1232012
Социально-экономический потенциал устойчивого развития: учебник
СИН Под ред. Л. Г. Мельника и Л. Хенса (Бельгия), [Мельник Л.Г., Балацкий О.Ф,
Университетская книга, 2007
107*2007
Determinants of energy efficiency and energy consumption of Eastern Europe post-communist economies
L Sineviciene, I Sotnyk, O Kubatko
Energy & Environment 28 (8), 870-884, 2017
752017
Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження: монографія
ІМ Сотник
VVP" Mrii︠a︡" TOV, 2008
73*2008
Эколого-экономические основы ресурсосбережения: монография
ЛГ Мельник, СА Скоков, ИН Сотник
Сумы: ИТД «Университетская книга, 278, 2006
702006
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ТВ Бабій, АС Ігнатченко, ...
Сумський державний університет, 2020
622020
Економічне стимулювання ресурсозбереження у контексті сталого розвитку України
ІМ Сотник, ИН Cотник, IM Sotnyk
Економіст, 72-75, 2010
582010
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
542005
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ОВ Шкарупа, ...
Університетська книга, 2018
462018
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ВГ Боронос, ІО Галиця, ...
Університетська книга, 2015
432015
Тенденції та проблеми управління дематеріалізацією виробництва і споживання
ІМ Сотник, ИН Сотник, IM Sotnyk
Актуальні проблеми економіки, 62-67, 2012
42*2012
Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти: монографія
ІМ Сотник
Суми: Вид-во СумДУ, 499, 2010
422010
Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник
КОИ Под ред. проф. Л.Г. Мельника, [Мельник Л.Г., Сотник И.Н.
Университетская книга, 2009
42*2009
Management of renewable energy innovative development in Ukrainian households: problems of financial support
I Sotnyk, I Shvets, L Momotiuk, Y Chortok
382018
формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій:[монографія/за заг. ред. канд. екон. наук, доц …
Р та економічний розвиток України
Суми: ВТД «Університетська книга 551, 2006
38*2006
Декаплінг-аналіз економічного зростання та впливу на довкілля в регіонах України
ІМ Сотник, ЛА Кулик
Економічний часопис-ХХІ, 60-64, 2014
37*2014
Анализ подходов к экономической оценке экосистемных услуг
ІМ Сотник, ИН Сотник, IM Sotnyk, ТВ Могиленець, ТВ Могиленец, ...
Механізм регулювання економіки, 152-158, 2011
372011
Государственное регулирование рыночных процессов в современной экономике
СГ Емельянов, ЛН Борисоглебская, ЛГ Мельник, ОП Овчинникова, ...
Агентство печати и литературы" АПЛИТ", 2010
362010
Анализ методических подходов к формированию показателей эффективности ресурсопользования
ИМ Потравный, ИН Сотник, ЛГ Мельник
Экологическое право, 18-25, 2009
362009
Современные тенденции управления политическим и социально-экономическим развитием территорий
ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, А Кубатко, А Кубатко, ...
Агентство печати литературы" АПЛИТ", 2013
352013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20