Ірина Кривошея
Ірина Кривошея
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Українська козацька старшина
В Кривошея, І Кривошея, О Кривошея
Ч. 1.—К, 89, 1997
301997
Неурядова старшина Гетьманщини
ВВ Кривошея, ІІ Кривошея, ОВ Кривошея
Стилос, 2009
222009
Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648–1782 рр.)
ВВ Кривошея
К., 2005.–938 арк, 2006
72006
Уманщина в етнополітичній історії України (кінець XVIII–перша третина XIX ст.)/Ігор Кривошея, Володимир Кривошея, Ігор Близнюк
ІІ Кривошея
К.: ІПіЕД НАНУ, 1998
71998
До питання про інкорпорацію та юридичну легітимацію шляхти Правобережної України в Російській імперії (кінець ХVІІІ–перша половина ХІХ ст.)
ІІ Кривошея, ІІ Кривошея
Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки.–Випуск 16, 82-91, 2004
62004
Козацька старшина Переяславського полку (1648–1782)
І Кривошея
]/І. Кривошея, 1998
51998
Присяги російським царям XVII-XVIII ст. як джерело історії неурядової старшини Гетьманщини
І Кривошея
Сіверянський літопис, 17-26, 2011
32011
Неурядова старшина Гетьманщини і міщанська верхівка в середині ХVIII ст.(На прикладі м. Стародуба)
І Кривошея
Сiверянський лiтопис, 2009
32009
" Сказки" козацької неурядової старшини Гетьманщини як історичне джерело
ІІ Кривошея
Інститут історії України НАН України, 2009
22009
До історії бунчукового, військового та значкового товариства
ІІ Кривошея
Збірник наукових праць, 123, 2008
22008
Три несхожих пагони одного родового дерева. Непроста доля Александра, Мечислава і Болеслава Потоцьких герба “Пилява”(Тульчинська лінія)
ІІ Кривошея
Інститут історії України НАН України, 2008
22008
Неурядова старшина в дипломатичних місіях другої половини XVII ст.
ІІ Кривошея
Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2015
12015
Значне товариство військове Ніжинського полку на етапі переходу до сталих чинів неурядової старшини (кінець XVII–перша чверть XVIII ст.)
І Кривошея
Сiверянський лiтопис, 2015
12015
Інститут товаришів у польському війську ХV-ХVII ст. та його вплив на формування неурядової старшини Гетьманщини
І Кривошея
Емінак, 34-45, 2010
12010
Військове товариство Гетьманщини у XVIII ст.
І Кривошея
Сiверянський лiтопис, 2010
12010
Значкове товариство Ніжинського полку на початку 40-х рр. XVIII ст.: два нових списки товариства
І Кривошея
Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 2009
12009
До історії дворянства Уманського повіту Київської губернії (остання третина XIX-початок XX ст.)
І Кривошея
Український історичний збірник, 149-149, 2003
12003
«НАУКОВА ОДІССЕЯ» НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ: НАРИС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ НЕСКОРЕНОЇ УМАНЧАНКИ
І Кривошея, І Кривошея, Л Якименко
Уманська старовина, 2019
2019
" Місто на кордоні": Умань-урбанізований простір міжетнічного компромісу (взаємодії) чи конфлікту?(1616-2018 рр.)
ІІ Кривошея, ІІ Кривошея
2019
Бунчуковий товариш Федір Маркович у дзеркалі свого тестаменту
І Кривошея
Сiверянський лiтопис, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20