Подписаться
Сергей Конюхов / Сергій Конюхов / СЛ Конюхов
Сергей Конюхов / Сергій Конюхов / СЛ Конюхов
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Implementation of education for sustainable development principles in the training of future software engineers
S Koniukhov, K Osadcha
EDP Sciences, 2020
112020
Об'єктно-зоорієнтована методологія розробки у структурі підготовки майбутніх програмістів
СЛ Конюхов
Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць, 114-118, 2016
32016
Використання ігрових технологій у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування
С Конюхов
Молодь і ринок, 132-136, 2016
32016
Аналіз програмних засобів для створення інформаційної системи обліку та моніторингу міграції птахів
ВВ Осадчий, ВС Єремєєв, СЛ Конюхов, ПІ Печерський, ВМ Васильєв
Системи обробки інформації, 93-96, 2015
32015
Застосування проектного підходу у процесі професійної підготовки програмістів у ВНЗ
СЛ Конюхов
Актуальні питання сучасної інформатики, 113-116, 2017
22017
До питання вибору мови програмування для вивчення дисципліни «Об’єкно-орієнтоване програмування» в університетах
СЛ Конюхов
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 1 (9), 127-131, 2017
22017
Формування правописної компетенції у початковій школі з використанням інноваційних технологій
Н Фролова, СЛ Конюхов
Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць, 312-315, 2016
22016
Особливості розробки програмного засобу для виявлення пошкоджень дорожнього полотна за допомогою засобів комп’ютерного зору
ВВ Осадчий, КП Осадча, СЛ Конюхов, ІМ Сердюк, АМ Муждабаєв
Вчені записки Таврійського Національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
12019
Використання інтерактивних освітніх технологій у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістів
СЛ Конюхов
Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та …, 2018
12018
Навчальні задачі з об’єктно-орієнтованого програмування як засіб формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів
СЛ Конюхов
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2018
12018
Проектування змісту навчання об’єктно-орієнтованому програмуванню майбутніх інженерів-програмістів
СЛ Конюхов
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
Аналіз закордонних досліджень із проблем навчання майбутніх інженерів-програмістів об’єктно-орієнтованому програмуванню
СЛ Конюхов
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2018
12018
Тренажер з об’єктно-орієнтованого програмування для майбутніх інженерів-програмістів
СЛ Конюхов
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2018
12018
Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об'єктно-орієнтованого програмування як проблема сучасної педагогічної науки
С Конюхов
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2018
12018
Методи і засоби навчання об’єктно-орієнтованого програмування у вищих навчальних закладах
СЛ Конюхов
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (1 …, 2018
12018
Використання інтерактивних технологій при вивченні інформатики у загальноосвітній школі
СЛ Конюхов, Т Бузаджи
Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний …, 2016
12016
Інноваційні підходи до викладання об’єктно-орієнтованого програмування в університеті
СЛ Конюхов
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: матер. ІIІ Міжнародної …, 2016
12016
Інтерактивне навчання як форма діалогізації вищої освіти
СЛ Конюхов
Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний …, 2016
12016
Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи
ВВ Осадчий, ВС Єремєєв, СВ Шаров, КП Осадча, СЛ Конюхов
Інформаційні технології і засоби навчання, 121-136, 2016
12016
Применение проектных технологий в процессе изучения объектно-ориентированного программирования в университетах
СЛ Конюхов
Университетская Наука, 123-125, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20