Сергей Конюхов / Сергій Конюхов / СЛ Конюхов
Сергей Конюхов / Сергій Конюхов / СЛ Конюхов
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Implementation of education for sustainable development principles in the training of future software engineers
S Koniukhov, K Osadcha
EDP Sciences, 2020
72020
Аналіз програмних засобів для створення інформаційної системи обліку та моніторингу міграції птахів
ВВ Осадчий, ВС Єремєєв, СЛ Конюхов, ПІ Печерський, ВМ Васильєв
Системи обробки інформації, 93-96, 2015
32015
Об'єктно-зоорієнтована методологія розробки у структурі підготовки майбутніх програмістів
СЛ Конюхов
Інформаційні технології в освіті та науці: збірник наукових праць, 114-118, 2016
22016
Використання ігрових технологій у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування
СЛ Конюхов
Молодь і ринок 9 (140), 132-136, 2016
22016
Особливості розробки програмного засобу для виявлення пошкоджень дорожнього полотна за допомогою засобів комп’ютерного зору
ВВ Осадчий, КП Осадча, СЛ Конюхов, ІМ Сердюк, АМ Муждабаєв
Вчені записки Таврійського Національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
12019
Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи
ВВ Осадчий, ВС Єремєєв, СВ Шаров, КП Осадча, СЛ Конюхов
Інформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 121-136, 2016
12016
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір№ 95611 літературний твір навчального характеру «Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні парадигми програмування» для студентів …
СЛ Конюхов, ВС Єремєєв, ІВ Крашеніннік
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Вибір мови програмування математичної моделі для адаптивних систем навчання
ЮО Сіциліцин, СЛ Конюхов
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук …, 2020
2020
Організаційно-методичні умови формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування
СЛ Конюхов
Физико-математическое образование, 2019
2019
Мобільні технології у процесі підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей
КП Осадча, СЛ Конюхов, ЮО Сіциліцин, АВ Чорна
Перспективи розвитку машинобудування та транспорту-2019: зб. тез доп. І-ї …, 2019
2019
Проектування змісту навчання об’єктно-орієнтованому програмуванню майбутніх інженерів-програмістів
СЛ Конюхов
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2018
2018
Аналіз закордонних досліджень із проблем навчання майбутніх інженерів-програмістів об’єктно-орієнтованому програмуванню
СЛ Конюхов
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (LXXXII), 143-147, 2018
2018
ТРЕНАЖЕР З ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ
СЛ Конюхов
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2018
2018
Професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування як проблема сучасної педагогічної науки
СЛ Конюхов
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2018
2018
Методи і засоби навчання об’єктно-орієнтованого програмування у вищих навчальних закладах
СЛ Конюхов
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 6 (1 …, 2018
2018
Формування практичних навичок з основ об’єктно-орієнтованого програмування засобами програм-тренажерів
А Вівденко, СЛ Конюхов
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 1 (9), 55-58, 2017
2017
До питання вибору мови програмування для вивчення дисципліни «Об’єкно-орієнтоване програмування» в університетах
СЛ Конюхов
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 1 (9), 127-131, 2017
2017
Огляд основних понять інженерії якості програмного забезпечення
СЛ Конюхов, ОВ Храпач
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: зб. матер. Всеукраїнської …, 2016
2016
Інтерактивне навчання як форма діалогізації вищої освіти
СЛ Конюхов
Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний …, 2016
2016
Анализ содержания курса «Нейронные сети» в высших учебных заведениях
ДО Букреєв, СЛ Конюхов
Университетская Наука, 133-135, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20