Follow
Вячеслав Игоревич Лаптев, В'ячеслав Ігорович Лаптєв, Viacheslav Laptiev
Вячеслав Игоревич Лаптев, В'ячеслав Ігорович Лаптєв, Viacheslav Laptiev
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця / ХНЭУ им. С. Кузнеца,
Verified email at hneu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ВІЛ Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Н. О. Москаленко
К.: Знання, 2012
580*2012
Теоретичні аспекти оплати праці в контексті ефективного мотивування персоналу підприємства
ВИ Лаптев
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка 1 (1 (45…, 2015
162015
Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства: монографія
ГВ Назарова, ВІ Лаптєв, ДО Корсаков
С. Кузнеця, 2014
142014
Керівництво акціонерним товариством: організаційний, регуляторний та мотиваційний аспекти
ГВ Назарова, ВИ Лаптев
Вид. ХНЕУ, 2010
102010
Теоретико-методологический конструктив индивидуального подоходного налогообложения
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ДА Артеменко
М.: Юнити-Дана, 2021
82021
Дослідження системи органів управління акціонерного товариства
ВИ Лаптев, ВІ Лаптєв, V Laptiev
Проблеми економіки, 55-59, 2012
82012
Людські ресурси–фактор виробництва або інвестиції у майбутнє
ВІ Лаптєв, ОЮ Іванова, ВИ Лаптев, ОЮ Иванова
62017
Сутність та роль людських ресурсів у розвитку економіки країни
ВІ Лаптєв, ВИ Лаптев
62017
Исследование сущности и составляющих развития персонала
ВИ Лаптев
Бизнес Информ, 274-278, 2016
62016
Особливості державного управління розвитком людських ресурсів
ВІ Лаптєв, ВИ Лаптев
52018
Діалектика розвитку підходів управління людськими ресурсами
ВІ Лаптєв
Інтелект XXI, 155-159, 2017
52017
Мотивування персоналу в системі менеджменту сучасного вітчизняного підприємства
ВІ Лаптєв
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні…, 2015
52015
Мотивация персонала с использованием системы ключевых показателей эффективности
ЛП Бадилина, ЕС Зорина, В Лаптев
Управление человеческими ресурсами в условиях модернизации экономики, 113-121, 2012
52012
Методичний підхід до ідентифікації проблем функціонування територіальних громад в умовах нестабільності
ЮБ Іванов, ОЮ Іванова, ВІ Лаптєв
32022
Теорія і практика формування проблемно-орієнтованої системи управління та розвитку людських ресурсів
ВІ Лаптєв
32018
Методичне забезпечення оцінки дієвості управління людськими ресурсами
В Лаптєв
Бизнес Информ, 269-274, 2018
32018
Місце обмежень та лімітів у системі господарсько-правових засобів державного регулювання економіки
ЯВ Петруненко
Правова держава, 130-136, 2018
32018
Дослідження нормативно-правового забезпечення управління людськими ресурсами в Україні
ГВ Назарова, ВІ Лаптєв
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 123-130, 2017
32017
Регулювання соціально-психологічної домінанти управління персоналом при формуванні колективу засобами соціоніки
ВІ Лаптєв, АД Романов
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 15-22, 2016
32016
Теоретико-методологическая палитра косвенного налогообложения
ЕВ Балацкий, АС Баландина, КА Баннова, ОС Беломытцева, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20