Дегтяренко Тетяна Миколаївна
Дегтяренко Тетяна Миколаївна
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навчальний посібник
ТМ Дегтяренко, ЛС Вавіна
Суми : ВТД «Університетська книга» ISBN 978-966-680-398-9, 2008
332008
Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.03 / Т. М. Дегтяренко; Ін-т …
ТМ Дегтяренко
К. : Ін-т спец. педагогіки АПН України, 2005
132005
Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління : монографія
ТМ Дегтяренко
Суми: Університетська книга ISBN 978-966-680-611-9, 2011
112011
New paradigm of psychotherapy correction (rehabilitation) of the children with special needs
AA Voznyuk
American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research.–2017.–3 (6 …, 2017
72017
Науково-методичні основи управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги: монографія
ТМ Дегтяренко
Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; видавець ПП Кочубей ISBN 978-966-2703-04-7, 2010
72010
Інформаційні технології в системі корекційно-реабілітаційної допомоги
ТМ Дегтяренко, ТН Дегтяренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 2010
42010
Комплексний підхід до організації корекційно- реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей зі зниженим зором
ТМ Дегтяренко
Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у …, 2004
32004
Поширення ідей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти
ТМ Дегтяренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 11-21, 2015
22015
Модифікація професійної підготовки фахівців у контексті модернізації системи спеціальної освіти
ТМ Дегтяренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал 3 …, 2015
22015
Модифікація професійної підготовки фахівців у контексті модернізації системи спеціальної освіти
ТМ Дегтяренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал …, 2015
22015
Концепція соціодинаміки корекційно- реабілітаційної діяльності
ТМ Дегтяренко
Особлива дитина : навчання і виховання ISSN 2312-2781 ; ICV 2013-2.52 ; IСDS …, 2015
2*2015
Теоретико-методологічні засади управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями: автореф. дис ... д-ра пед. наук, 13.00.03, Ін-т спец …
ТМ Дегтяренко
К. : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2012
22012
Теоретико-методологічні засади управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями. - Дисертація д-ра пед. наук: 13.00.03, Ін-т спец …
ТМ Дегтяренко
К. : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2012
22012
Концепція соціодинаміки корекційно-реабілітаційної діяльності
ТМ Дегтяренко
Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому …, 2011
22011
Стратегія розвитку спеціальної освіти: полемічні міркування
Т Дегтяренко
Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання, С. 40–45, 2010
22010
Korektsiyno-reabilitatsiyna robota v spetsial'nykh doshkil'nykh zakladakh dlya ditey z osoblyvymy potrebamy [Correction and rehabilitation work in special pre-school …
LS Dehtyarenko, T.M., Vavina
Sumy : Universytet·s'ka knyha (in Ukrainian), 2008
22008
Correction and rehabilitation work in special pre-schools for children with special needs: a manual for schools
LSW T.N. Degtyarenko
Amounts: University Book, 2008
22008
Korektsiyno-reabilitatsiyna robota v spetsial'nykh doshkil'nykh zakladakh dlya ditey z osoblyvymy potrebamy [Correction and rehabilitation work in special pre-school …
LS Dehtyarenko, T.M., Vavina
Sumy : Universytet·s'ka knyha (in Ukrainian), 2008
22008
Korektsiyno-reabilitatsiyna robota v spetsial'nykh doshkil'nykh zakladakh dlya ditey z osoblyvymy potrebamy [Correction and rehabilitation work in special pre-school …
TM Dehtyarenko, LS Vavina
Sumy: Universytet· s' ka knyha (in Ukrainian), 2008
22008
Correction and rehabilitation work in special pre-schools for children with special needs: a manual for schools
Dehtyarenko T.N., Wavinа L.S.
Amounts: University Book, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20