Follow
Buinytska O. / Буйницька О
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
О Буйницька
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011
2052011
Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. курсу
О Буйницька
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2009
1482009
Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників–ключова вимога якості освітнього процесу
НВ Морзе, ОП Буйницька
Інформаційні технології і засоби навчання 59 (3), 189-200, 2017
44*2017
ЗВІТ 2_3D-КАРТОГРАФУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
НВ Морзе, МА Бойко, ВП Вембер, ОП Буйницька, СВ Василенко
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2020
35*2020
Цифровізація закладу вищої освіти
ОП Буйницька, ЛО Варченко-Троценко, БІ Грицеляк
Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 64-79, 2020
342020
Digital Competencies of University Teachers
N Morze, O Buinytska
Universities in the Networked Society: Cultural Diversity and Digital …, 2019
32*2019
Імплементація корпоративних стандартів ік-компетентності–запорука якісного відкритого е-середовища університету
Н Морзе, О Буйницька
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 48-66, 2015
24*2015
E-learning Managers Training to Design High-tech Electronic Learning Environment
N Morze, O Buinytska
International Journal of Research in E-learning,(2), 11-27, 2016
21*2016
Створення сучасного електронного курсу в системі MOODLE: навчальний посібник
НВ Морзе, ОП Буйницька, ЛО Варченко-Троценко
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький ОА, 2016
202016
Структурно-функційна модель інформаційно-освітнього середовища університету
ОП Буйницька
Інформаційні технології і засоби навчання, 268-278, 2019
18*2019
E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
N Morze, O Buinytska, O Kuzminska, O Glazunova, G Protsenko, ...
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2017
172017
System for digital professional development of university teachers
N Morze, O Buinytska, L Varchenko-Trotsenko, S Vasylenko, D Nastas, ...
Educational Technology Quarterly 2022 (2), 152-168, 2022
162022
ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету
Н Морзе, О Буйницька, А Кочарян
Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри, 151-196, 2015
152015
Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів
ОП Буйницька
Інформаційні технології і засоби навчання, 25, 2011
152011
Open e-environment – the key instrument of the education quality
N Morze, O Buynytska
International Journal of Research in E-learning 1 (1), 23-35, 2015
142015
Informatsiini tekhnolohii ta tekhnichni zasoby navchannia [Information technologies and technical means of education]
OP Buinytska
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian], 2012
142012
Corporate Standard of ICT competence of masters
N Morze, O Buinytska
Інформаційні технології в освіті, 9-21, 2014
132014
Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету
ОП Буйницька, БІ Грицеляк
Інформаційні технології і засоби навчання, 66-83, 2013
122013
Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE
НВ Морзе, ОП Буйницька, ЛО Варченко-Троценко
ПП Буйницький ОА, 2016
112016
Digitization of higher education institution
O Buinytska, L Varchenko-Trotsenko, B Hrytseliak
January, DOI 10, 2312-5829.2020, 2020
10*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20