Buinytska O. / Буйницька О
Buinytska O. / Буйницька О
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] Рекомендовано МОНМС України
О Буйницька
К. : Центр учбової літератури, 2012
194*2012
Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
О Буйницька
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011
194*2011
Інформаційні технологі та технічні засоби навчання:[навчальноҮметодичний посібник для самостійного вивчення курсу]
ОП Буйницька
КамГянецьҮПодільський, 2009
187*2009
Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. курсу
О Буйницька
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2009
187*2009
Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників–ключова вимога якості освітнього процесу
НВ Морзе, ОП Буйницька
Інформаційні технології і засоби навчання, 189-200, 2017
24*2017
Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів
ОП Буйницька
Інформаційні технології і засоби навчання, 25, 2011
13*2011
Open e-environment – the key instrument of the education quality
N Morze, O Buynytska
International Journal of Research in E-learning 1 (1), 23-35, 2015
112015
Corporate Standard of ICT competence of masters
N Morze, O Buinytska
Інформаційні технології в освіті, 9-21, 2014
112014
Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету
ОП Буйницька, БІ Грицеляк
Інформаційні технології і засоби навчання, 66-83, 2013
112013
E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
N Morze, O Buinytska, O Kuzminska, O Glazunova, G Protsenko, ...
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2017
92017
ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету
Н Морзе, О Буйницька, А Кочарян
Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри, 151-196, 2015
82015
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
O Buinytska, L Varchenko-Trotsenko, B Hrytseliak
Освітологічний дискурс, 64-79, 2020
72020
IMPLEMENTATION OF CORPORATE STANDARDS OF ICT COMPETENCE – GUARANTEE QUALITATIVE OPEN ELECTRONIC ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
N Morze, O Buinytska, H Bohdan
IT tools - Good Practice of Effective Use in Education Katowice : Monograf …, 2015
72015
Институционный репозиторий как средство повышения научного рейтинга преподавателя
ОП Буйницкая, БИ Грицеляк
Образовательные технологии и общество: международный журнал / восточно …, 2014
72014
Informatsiini tekhnolohii ta tekhnichni zasoby navchannia
OP Buinytska
Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2017
62017
Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів
Н Морзе, О Буйницька
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2017
52017
Створення сучасного електронного курсу в системі MOODLE: навчальний посібник
Н Морзе, О Буйницька, Л Варченко-Троценко
Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
52016
Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету
О Буйницька, В Смірнова, І Степура
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету ISBN 978-617-658-018-8 …, 2016
5*2016
Education quality in open e-environment research
N Morze, O Buinytska
International Jornal of Research in E-learning 1 (1), 29-54, 2015
52015
Інформаційні технології та технічні засоби навчання:[курс лекцій]/Оксана Буйницька
ОП Буйницька
Кам’янець-Подільський, 2010
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20