Buinytska O. / Буйницька О
Buinytska O. / Буйницька О
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] Рекомендовано МОНМС України
О Буйницька
К. : Центр учбової літератури, 2012
164*2012
Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
О Буйницька
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011
163*2011
Інформаційні технологі та технічні засоби навчання:[навчальноҮметодичний посібник для самостійного вивчення курсу]
ОП Буйницька
КамГянецьҮПодільський, 2009
157*2009
Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. курсу
О Буйницька
Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2009
157*2009
Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників–ключова вимога якості освітнього процесу
НВ Морзе, ОП Буйницька
Інформаційні технології і засоби навчання, 189-200, 2017
24*2017
Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету
ОП Буйницька, БІ Грицеляк
Інформаційні технології і засоби навчання, 66-83, 2013
112013
Open e-environment – the key instrument of the education quality
N Morze, O Buynytska
International Journal of Research in E-learning 1 (1), 23-35, 2015
102015
Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів
ОП Буйницька
Інформаційні технології і засоби навчання, 25, 2011
102011
E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
N Morze, O Buinytska, O Kuzminska, O Glazunova, G Protsenko, ...
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2017
82017
ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету
Н Морзе, О Буйницька, А Кочарян
Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри, 151-196, 2015
82015
Corporate Standard of ICT competence of masters
N Morze, O Buinytska
Інформаційні технології в освіті, 9-21, 2014
82014
Институционный репозиторий как средство повышения научного рейтинга преподавателя
ОП Буйницкая, БИ Грицеляк
Образовательные технологии и общество: международный журнал / восточно …, 2014
82014
IMPLEMENTATION OF CORPORATE STANDARDS OF ICT COMPETENCE – GUARANTEE QUALITATIVE OPEN ELECTRONIC ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
N Morze, O Buinytska, H Bohdan
IT tools - Good Practice of Effective Use in Education Katowice : Monograf …, 2015
72015
Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів
О Буйницька
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб.наук.пр …, 2009
5*2009
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в шкільному курсі фізики
О Буйницька
Фізика та астрономія в школі, 24-29, 2005
52005
Структурно-функційна модель інформаційно-освітнього середовища університету
ОП Буйницька
Інформаційні технології і засоби навчання, 268-278, 2019
4*2019
Informatsiini tekhnolohii ta tekhnichni zasoby navchannia
OP Buinytska
Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2017
42017
Creating a modern e-learning course in Moodle: Tutorial. PP Buinytskyi OA, Kamianets-Podilskyi, 232 p
N Morze, O Buinytska, L Varchenko-Trotsenko
42016
Education quality in open e-environment research
N Morze, O Buinytska
International Jornal of Research in E-learning 1 (1), 29-54, 2015
42015
Rector's control as a form of quality estimation of study
O Buinytska
Инновации в науке : сборник научных статей, 99-105, 2013
4*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20