Подписаться
Наталія Богданець-Білоскаленко
Наталія Богданець-Білоскаленко
Інститут педагогіки НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене undip.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка майбутніх вихователів до формування творчих умінь у старших дошкільників засобами театрально-мовленнєвої діяльності
НБ Сиротич
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
132017
Методика роботи над літературним твором з молодшими школярами
НІ Богданець-Білоскаленко
Рідна мова: освітній квартальник Українського вчительського товариства у …, 2016
112016
Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для початкової школи (50-ті роки ХІХ ст.–50-ті роки ХХ ст.)
Н Богданець-Білоскаленко
«Славутич-Дельфін», 2014
112014
У барвистому віночку
НІ Богданець-Білоскаленко
Слово, 2013
112013
Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід
ГВ Бєлєнька, НІ Богданець-Білоскаленко, ОЛ Богініч, ЮО Волинець, ...
Візаві, 2015
102015
Зміст і функції багатомовної комунікативної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти з навчанням мов національних меншин
О Фідкевич, Н Богданець-Білоскаленко
Український педагогічний журнал, 66-74, 2020
82020
Українська мова та читання: підруч. для 3 кл. закл. загалн. серед. освіти (у 2-х частинах): Частина 2: Читання
Н Богданець-Білоскаленко, Ю Шумейко
Грамота, 2020
72020
Українська дитяча література. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини ХІХ ст.–І половини ХХ ст.: навчальний посібник/НІ Боганець-Білоскаленко
НІ Богданець-Білоскаленко
К.: Видавничий Дім «Слово, 2009
72009
Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Якова Чепіги (кінець XIX-початок XX ст.)
НІ Богданець-Білоскаленко
НВФ Славутич-Дельфін, 2014
52014
Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі Я. Чепіги)
НІ Богданець-Білоскаленко
Проблеми підготовки сучасного вчителя 2 (9), 238-245, 2014
52014
У барвистому віночку: Хрестоматія:[навчальний посібник для роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах]/[упоряд. НІ Богданець-Білоскаленко]
НІ Богданець-Білоскаленко
К.: Видавничий дім “Слово, 236-253, 2012
52012
Патріотичне виховання учнів засобами музейної педагогіки крізь призму аналізу програм та підручників для початкової школи, виданих у період незалежної України
С Волошин
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
42016
Освітньо-культурна і педагогічна діяльність ЯФ Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець ХІХ–початок ХХ ст.).
НІ Богданець-Білоскаленко
Роботу виконано в Державному закладі «Південноукраїнський національний …, 2015
42015
Ціннісні орієнтири як важлива складова формування особистості дитини засобами художньої літератури
НІ Богданець-Білоскайленко
Наука і освіта, 25-29, 2014
42014
Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
ГВ Смольникова, НІ Богданець-Білоскаленко, ЮО Волинець
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012
42012
Роль рідної мови в національному вихованні дитини у поглядах Софії Русової та Якова Чепіги
Н Богданець-Білоскаленко
Наук. зап. Сер.:" Психол.-педагогічні науки".[за заг. ред. ЄІ Коваленко …, 2011
42011
Розвиток літератури для дітей в Україні (сер. ХІХ–поч. ХХІ ст.)
Н Богданець-Білоскаленко
Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та …, 2021
32021
Українська мова та читання: підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах): Частина І
Н Богданець-Білоскаленко, Ю Шумейко
Київ.: Грамота, 2020
32020
Національно-культурний компонент змісту навчання літературного читання в школах національних меншин
N Bohdanets-Biloskalenko
Mountain School of Ukrainian Carpaty, 114-117, 2018
32018
Педагогічні погляди і організаційно-методична діяльність Якова Чепіги (Зеленкевича)(1900–1938 рр.)
НП Кравчун
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20