Наталія Богданец
Наталія Богданец
Інститут педагогіки
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
НазваПосиланняРік
Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для початкової школи (50-ті роки XIX ст.-50-ті роки ХХ ст.)
НІ Богданець-Білоскаленко
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 “Загальна педагогіка та історія …, 2007
42007
Підготовка майбутніх вихователів до формування творчих умінь у старших дошкільників засобами театрально-мовленнєвої діяльності
НБ Сиротич
Сиротич Наталія Богданівна, 2017
12017
Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Якова Чепіги (кінець XIX–початок XX ст.):[монографія]
Н Богданець-Білоскаленко
К.: НВФ Славутич-Дельфін, 2014
12014
Розвиток освіти для дорослих у працях ЯФ Чепіги
НІ Богданець-Білоскаленко
Педагогічна освіта: теорія і практика, 19-24, 2013
12013
Специфіка галицьких читанок початку 1920-х років
М Ільницька
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В …, 2012
12012
Роль рідної мови в національному вихованні дитини у поглядах Софії Русової та Якова Чепіги
НІ Богданець-Білоскаленко
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя …, 2011
12011
Унікальна родина Грінченків
Н Богданець-Білоскаленко
Вісник Інституту розвитку дитини, 2010
12010
Біографічні нариси Бориса Грінченка як джерело вивчення історії української літератури ХІХ ст.
ББ Наталія
Українська мова і література в школах України, 38-41, 2018
2018
Реалізація соціокультурного складника у змісті підручників з літературного читання для 5 класу шкіл з мовами навчання національних меншин
Н Богданець-Білоскаленко
Українська мова і література в школах України 11, 7-9, 2018
2018
Інноваційні підходи до навчання української мови молодших школярів в англомовному середовищі
РС Богданець-Білоскаленко Наталія
Наука і освіта, 121-126, 2017
2017
ІДЕЇ РІДНОМОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ІВАНА ОНГІЄНКА У ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
НІ Богданець-Білоскаленко
IVAN OHIENKO, 396, 2017
2017
Педагогічні погляди і організаційно-методична діяльність Якова Чепіги (Зеленкевича)(1900–1938 рр.)
НП Кравчун
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
2016
Народнопоетичне підґрунтя творчого доробку Анатолія Черниша
СВ Щербак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
2016
Патріотичне виховання учнів засобами музейної педагогіки крізь призму аналізу програм та підручників для початкової школи, виданих у період незалежної України
С Волошин
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
2016
ПОДВИЖНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІМ'Я УКРАЇНИ (ЖИТТЄПИС БОРИСА ГРІНЧЕНКА)
Л Мельниченко
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 288, 2015
2015
Сучасні підходи до створення біобібліографічних покажчиків (із досвіду підготовки покажчика Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич)–видатний педагог, психолог, громадський діяч)
НА Стельмах
Таврійський вісник освіти, 271-277, 2015
2015
Поезія Наталі Забіли і сучасна українська література для дітей
НВ Гоголь
Наукові праці. Філологія. Літературознавство 239 (227), 2014
2014
Ціннісні орієнтири як важлива складова формування особистості дитини засобами художньої літератури
НІ Богданець-Білоскайленко
Наука і освіта, 25-29, 2014
2014
Робоча програма Дитяча література: роб. прог. навч. дисцип.[для студентів за напр. підгот. 6.010101 «Дошкільна освіта]/уклад. НІ Богданець-Білоскаленко–Київський університет …
НІ Богданець-Білоскаленко
2014
Переймання» і «всилення»–педологічні чинники розвитку особистості дитини (за Я. Чепігою)
Н Богданець-Білоскаленко
Informacja naukowa I techniczna w planowaniu oraz realizacji badan I wdrozen …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20