Анатолій Іванович Кравченко
Анатолій Іванович Кравченко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІФК, кафедра логопедії
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Высоковольтные выключатели 6-10 кВ
АН Кравченко, ВП Метельский, АН Рассальский
Электрик, 2006
92006
Медикобіологічна та реабілітаційна термінологія для студентів спеціальностей “Фізична реабілітація”,“Фізична культура”. Навчальний посібник
АІ Кравченко, ЮО Лянной, ВВ Купина
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2002
92002
Рухливі ігри як засіб фізичної реабілітації учнів в загальноосвітній школі
Ю Лянной, А Кравченко
Фізичне виховання у школі, 74639, 1999
91999
Сухие энергосберегающие трансформаторы
А Кравченко, В Метельский
Электрик (Международный электротехни ческий журнал).–Киев: Радіоаматор, 12-15, 2013
72013
Масляные энергосберегающие трансформаторы
А Кравченко, В Метельский
Электрик (Международный элек тротехнический журнал).–Киев: Радіоаматор, 14-17, 2013
72013
Українська музична культура в контексті дослідження проблем культурологічної регіоніки
AI Kravchenko
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (4), 139-143, 2012
62012
Застосування фізичних вправ як засіб реабілітації школярів з послабленим здоров’ям в умовах загальноосвітньої школи
Ю Лянной, А Кравченко
Фізвиховання в школі, 40-42, 2000
62000
Элегазовые выключатели нагрузки зарубежных производителей
А Кравченко, В Метельский
Электрик., 14, 2013
52013
Епідеміологічні аспекти артеріальної гіпертонії у військовослужбовців/Кравченко АМ
АМ Кравченко
Військова медицина України 2 (3), 35-39, 2002
52002
Козацька наречена//Запорожці: до історії козацької культури
А Кравченко
К.: Мистецтво, 214-231, 1993
51993
Фізіологічні засади застосування нетрадиційних методів відновлення працездатності футболістів з вадами зору
АІ Кравченко, МБ Чхайло
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
42006
Електрофізіологічні еквіваленти неврологічних проявів гіпертонічної хвороби в державних службовців
ТВ Черній, АМ Кравченко, ОВ Литвин, МА Андронова
Журнал неврології ім. БМ Маньковського, 20-26, 2016
32016
Теоретико-методологічні аспекти культурологічної регіоніки
В ШУЛЬГІНА, А КРАВЧЕНКО
Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство, 2015
32015
Феномен міжжанрової діалогічності в камерно-інструментальній творчості українських композиторів: кінець ХХ–початок ХХІ століття
АІ Кравченко
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 90-94, 2016
22016
Застосування засобів арттерапії у логопедичній роботі з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку
ЗКО Кравченко А.І., Литвиненко В.А.
Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012
2*2012
Арттерапія та артпедагогіка в логопедичній роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку
ЛВА Кравченко А.І.
Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012
2*2012
Актуальні проблеми корекції фізичного стану футболістів із вадами зору із застосуванням природних засобів
АІ Кравченко, М Чхайло
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 69–74 …, 2008
22008
Голкорефлексотерапія як один із основних засобів відновлення працездатності футболістів із вадами зору
АІ Кравченко, ВО Лапицький
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
22006
Загальна характеристика дітей із затримкою психічного розвитку
АІ Кравченко, СА Цапенко
Сучасні проблеми логопедії та реабілітації, 44–48, 2018
1*2018
Народна освіта в с. Старому-першому поселенні Герасима Кондратьєва, Сумському повіті та Слобідській Україні у складі царської Росії в ХVI-XX ст.
АІ Кравченко, ІВ Кравченко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20