Подписаться
Ігор Ріпак, Ihor Ripak, Igor Ripak
Ігор Ріпак, Ihor Ripak, Igor Ripak
ЛДУФК, доцент кафедри футболу, orcid.org/0000-0002-8210-7420
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Prognostication of health-related life quality of Ukrainian residents due to physical activity level
I Pavlova, B Vynogradskyi, I Ripak, D Zikrach, Z Borek
Journal of Physical Education and Sport 16 (2), 418, 2016
242016
Педагогічні шляхи підвищення обсягів та вдосконалення змісту рухової активності чоловіків 30–40 років, зайнятих розумовою працею
І Ріпак
Молода спортивна наука України 2 (7), 389-392, 2003
162003
Управління руховою активністю чоловіків розумової праці першого зрілого віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура …
ІМ Ріпак
Львів. держ. ін-т фіз. культури, 2002
15*2002
Футбол : навч. посіб.
І Ріпак
Л. : Ліга-Прес, 2010
102010
Методика визначення рухової активності дорослого населення : метод. реком.
ІМ Ріпак
Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2002
102002
Вплив способу життя студентів вищих навчальних закладів на стан їхнього здоров'я
М Ріпак, І Ріпак, О Сидорко, В Грибовський
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання …, 2012
32012
Роль фізичної культури у формуванні здорового способу життя учнів середнього шкільного віку
МО Ріпак, ГГ Маланчук, ІМ Ріпак, ГО Чеголя
Молода спортивна наука України 4, 160-164, 2010
32010
Швидкість виконання технічних прийомів з м’ячем студентами спеціалізації „футбол” ЛДУФК
ІМ Чорнобай, ІМ Ріпак, ТВ Кузь
Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст., С. 45−48., 2009
32009
Рухова активність – здоров’я : програма оптимізації рухової активності чоловіків розумової праці першого зрілого віку
ІМ Ріпак
Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2001
32001
Методика кількісних вимірів рухової активності людини
ЄН Приступа, ІМ Ріпак, ВМ Соколовський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 1999
31999
Ставлення учнів середнього шкільного віку до занять фізичними вправами
М Ріпак, І Ріпак, Г Маланчук, В Грибовський, С Котов
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання …, 2014
22014
Вплив особистості вчителя на залучення школярів до занять фізичними вправами у вільний від навчання час/Мар’яна Ріпак, Петро Мартин, Ігор Ріпак
М Ріпак
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання …, 2011
22011
Ставлення учнів середнього шкільного віку до занять фізичними вправами та стану свого здоров’я
І Ріпак, Л Михайльо, М Ріпак
Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали …, 2010
2*2010
Теорія і методика фізичного виховання (розділ „Вікові аспекти фізичного виховання”) : навч.-метод. посіб.
І Ріпак
Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008
22008
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ КВАЛІФІКОВАНИХ ФУТБОЛІСТІВ З УРАХУВАННЯМ ЗОН ІГРОВОГО ПОЛЯ
І Карпа, І Ріпак, О Огерчук
WEB сторінка електроного видання: http://enpuir. npu. edu. ua; http://spppc …, 2021
12021
Особливості рухової активності жінок
М Ріпак, І Ріпак
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 72-78, 2019
12019
Структура виконання техніко-тактичних дій кваліфікованих футболістів в окремих зонах ігрового поля
І Ріпак, І Карпа
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2017
12017
Ставлення жінок похилого віку до занять фізичною культурою
М Ріпак, Н Шершун, Г Маланчук, І Ріпак
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт …, 2015
12015
Вдосконалення навчання індивідуальним тактичним діям у захисті юних футболістів 11–12 років
ІМ Чорнобай, ІМ Ріпак
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
12009
Педагогічні методи вдосконалення рухової активності людини
БА Виноградський, ІМ Ріпак, ОД Швай
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2000
12000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20