Ігор Ріпак, Ihor Ripak, Igor Ripak
Ігор Ріпак, Ihor Ripak, Igor Ripak
ЛДУФК, доцент кафедри футболу, orcid.org/0000-0002-8210-7420
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Футбол : навч. посіб.
І Ріпак
Л. : Ліга-Прес, 2010
49*2010
Prognostication of health-related life quality of Ukrainian residents due to physical activity level
I Pavlova, B Vynogradskyi, I Ripak, D Zikrach, Z Borek
232016
Педагогічні шляхи підвищення обсягів та вдосконалення змісту рухової активності чоловіків 30-40 років, зайнятих розумовою працею
І Ріпак
212003
Параметри рухової активності чоловіків першого зрілого віку
Є Приступа, І Ріпак
Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр., С.48−52., 2001
212001
Методика кількісних вимірів рухової активності людини
ЄН Приступа, ІМ Ріпак, ВМ Соколовський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 1999
201999
Швидкість виконання технічних прийомів з м’ячем студентами спеціалізації „футбол” ЛДУФК
ІМ Чорнобай, ІМ Ріпак, ТВ Кузь
Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст., С. 45−48., 2009
192009
Методика визначення рухової активності дорослого населення : метод. реком.
ІМ Ріпак
Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2002
192002
Структура виконання техніко-тактичних дій кваліфікованих футболістів в окремих зонах ігрового поля
І Ріпак, І Карпа
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2017
182017
Методологія рухової активності людини
ЄН Приступа, ІМ Ріпак
Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та …, 2001
18*2001
Управління руховою активністю чоловіків розумової праці першого зрілого віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура …
ІМ Ріпак
Львів. держ. ін-т фіз. культури, 2002
17*2002
Місце рухової активності учнів середнього шкільного віку в режимі дня
ІМ Ріпак, ЛМ Михайльо
Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді …, 2009
142009
Формування потреби у руховій активності дорослих на засадах урахування особливостей їхньої мотивації та інтересів
Є Приступа, І Ріпак
Вісник Львівського національного університету. Серія: Педагогіка 2 (15), 2001
142001
Реєстрація параметрів рухової активності людини за допомогою апаратно-програмного комплексу
Є Приступа, І Ріпак
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб …, 2002
122002
Теорія і методика фізичного виховання (розділ „Вікові аспекти фізичного виховання”) : навч.-метод. посіб.
І Ріпак
Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008
102008
Рухова активність як чинник зміцнення здоров’я чоловіків першого зрілого віку
І Ріпак, Є Приступа, Е Болях
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук …, 2003
102003
Методичні вказівки щодо проведення оздоровчих форм рухової активності в режимі навчального дня (фізкультпаузи і фізкультхвилини)
ЮВ Петришин, ІМ Ріпак
Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я …, 2003
92003
Пристрій для оцінки рухової активності людини
ЄН Приступа, ІМ Виноградський, Б. А., Ріпак
Наука і підприємництво. Теорія і практика передумови економіки : зб. наук пр …, 2001
92001
Рухова активність учнів середнього шкільного віку у режимі дня
І Ріпак, І Крицко
Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали V Міжнар. наук. конф. студ …, 2003
82003
Вимірювання рухової активності учнів середнього шкільного віку за допомогою апаратно-програмного комплексу
І Ріпак, Ігор, Крицко
Спортивний вісник Придніпров’я, С. 65−66, 2003
82003
Засоби відновлення працездатності та загартування дорослих чоловіків
І Ріпак
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
82003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20