Малиняк Богдан Степанович (Bohdan Malyniak) https://orcid.org/0000-0001-6965-393X
Малиняк Богдан Степанович (Bohdan Malyniak) https://orcid.org/0000-0001-6965-393X
доцент Тернопільського національного економічного унівреситету
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система
СІ Юрій, ВГ Дем’янишин, ОП Кириленко, АЮ Дерлиця, НІ Карпишин, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
235*2013
Місцеві фінанси
ЛАВ Кириленко О.П., Малиняк Б.С., Квасовський О.Р.
Знання, 2006
226*2006
Теорія і практика бюджетних інвестицій: монографія
ОП Кириленко, БС Малиняк
Тернопіль: Економічна думка, 8-9, 2007
692007
Бюджетні інвестиції як інструмент прискорення реформування реального сектора економіки
БС Малиняк
Актуальні проблеми економіки 8, 82-90, 2006
302006
Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади
ОП Кириленко, БС Малиняк
MagneticOne. org, 2016
24*2016
Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обґрунтування, вітчизняний досвід
ОП Кириленко, БС Малиняк
Фінанси України, 3-16, 2008
212008
Історичний досвід, стан і перспективи розвитку місцевих запозичень в Україні
О Кириленко, А Лучка, Б Малиняк
Журнал європейської економіки 4 (1-С), 82-104, 2005
162005
Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: Монографія
ВГ Бодров
К.: Вид-во НАДУ, 2006
122006
Теоретичні основи формування видаткової частини місцевих бюджетів
ОП Кириленко, БС Малиняк
Наука й економіка, 2006
82006
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи
ОВП О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк
http://issuu.com/ternomal/docs/pensii_kyrylenko_malyniak, 2013
72013
Інвестиційні видатки місцевих бюджетів України: теоретична концептуалізація та оцінка практики їх здійснення
БС Малиняк
Наукові праці НДФІ, 76-85, 2006
72006
аналізуємобюджет: доступно про головне: посібник [Богдан Малиняк, Володимир Горин, Віталій Письменний]: за ред. Богдана Малиняка
Б Малиняк
Тернопіль: ZAZAPRINT 76, 2017
62017
Детінізація місцевих фінансів як передумова бюджетної децентралізації в Україні
БС Малиняк
Фінанси України, 69-80, 2015
62015
Фінансові важелі подолання бідності в Україні: Монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, НЯ Кравчук, НМ Ткачук, НІ Карпишин, ...
Письменний Віталій Валерійович, 2010
62010
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій
ОП Кириленко
К.: КНЕУ, 2008.–123 с, 2008
62008
Удосконалення розподілу інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам у контексті зарубіжного досвіду
О Кириленко, Б Малиняк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 21-36, 2007
62007
Механізм надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам в умовах становлення громадянського суспільства
БС Малиняк
Світ фінансів, 69-82, 2017
52017
Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні: Foreign practice of providing of investment subventions to local …
ОП Кириленко, БС Малиняк, ВВ Письменний
Письменний Віталій Валерійович, 2011
52011
Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи/О. Кириленко, Б. Малиняк
ОП Кириленко
Вісник Тернопільського державного економічного університету.–Тернопіль …, 2006
52006
Актуальні проблеми планування бюджетних інвестицій в Україні
БС Малиняк
Світ фінансів, 25-37, 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20