Малиняк Богдан Степанович (Bohdan Malyniak) https://orcid.org/0000-0001-6965-393X
Малиняк Богдан Степанович (Bohdan Malyniak) https://orcid.org/0000-0001-6965-393X
доцент Тернопільського національного економічного унівреситету
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Бюджетна система
СІ Юрій, ВГ Дем’янишин, ОП Кириленко, АЮ Дерлиця, НІ Карпишин, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
236*2013
Місцеві фінанси
ЛАВ Кириленко О.П., Малиняк Б.С., Квасовський О.Р.
Знання, 2006
199*2006
Теорія і практика бюджетних інвестицій
ОП Кириленко, БС Малиняк
Тернопіль, Економічна думка, 2007
692007
Бюджетні інвестиції як інструмент прискорення реформування реального сектора економіки України
БС Малиняк
Актуальні проблеми економіки 8, 82-90, 2006
272006
Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обґрунтування, вітчизняний досвід
ОП Кириленко, БС Малиняк
Фінанси України, 3-16, 2008
162008
Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід
ВГ Бодров, ОП Кириленко, НІ Балдич, ОІ Дацій, СО Корецька, АВ Лучка, ...
Київ, НАДУ, 2006
122006
Історичний досвід, стан і перспективи розвитку місцевих запозичень в Україні
ОП Кириленко, АВ Лучка, БС Малиняк
92005
# аналізуємобюджет: доступно про головне
Б Малиняк, В Горин, В Письменний
ZAZAPRINT, 2017
72017
Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади
ОП Кириленко, БС Малиняк
MagneticOne. org, 2016
62016
Детінізація місцевих фінансів як передумова бюджетної децентралізації в Україні
БС Малиняк
62015
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи
ОВП О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк
http://issuu.com/ternomal/docs/pensii_kyrylenko_malyniak, 2013
62013
Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні: Foreign practice of providing of investment subventions to local …
ОП Кириленко, БС Малиняк, ВВ Письменний
Письменний Віталій Валерійович, 2011
62011
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій
ОП Кириленко, ОІ Тулай, ТО Кізима, ВІ Стоян, СВ Савчук, АВ Дем'янюк, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2008
62008
Удосконалення розподілу інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам у контексті зарубіжного досвіду
ОП Кириленко, БС Малиняк
Економічна Думка, 2007
62007
Інвестиційні видатки місцевих бюджетів України: теоретична концептуалізація та оцінка практики їх здійснення
БС Малиняк
Наукові праці НДФІ 1, 34, 2006
62006
Аналітичний звіт за результатами проекту “Залучення громадян до формування та контролю за виконанням обласного бюджету Тернопільської області”
Б Малиняк
Тернопіль: Лібра Терра, 2010
52010
Механізм надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам в умовах становлення громадянського суспільства
Б Малиняк
ТНЕУ, 2009
52009
Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи
ОП Кириленко, БС Малиняк
52006
Теоретичні основи формування видаткової чатини місцевих бюджетів
ОП Кириленко, БС Малиняк
Наука й економіка, 2006
52006
Трансформація місцевих бюджетів в ефективне джерело зростання суспільного добробуту
Малиняк
Вісник Тернопільського національного економічного університету 2, 73-85, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20