Людмила Філіпова - Людмила Филиппова - Liudmyla Filipova
Людмила Філіпова - Людмила Филиппова - Liudmyla Filipova
Харківська державна академія культури, кафедра інформаційних технологій
Verified email at ic.ac.kharkov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Основи інформаційно-аналітичної діяльності
ВІ Захарова
Київ: Центр учбової літератури, 2013
422013
Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект
Л Філіпова
Вісник Книжкової палати, 25-28, 2009
212009
Создание контента (содержания) библиотечных веб-сайтов учебных заведений. (Из зарубежного опыта)
ЛЯ Филиппова
Науч. и техн. б-ки., 2002
182002
Інформаційно-комунікативні прояви ресурсного потенціалу інтернету
ЛЯ Філіпова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 44-48, 2010
162010
Системи управління електронним документообігом: загальні поняття термінології, організації, технології (закордонний досвід)
ЛЯ Філіпова
Вісник Книжкової палати, C.15-18, 2001
152001
Документально-електронні комунікації в умовах інформатизації освіти
ЛЯ Філіпова
Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конфер." Інформаційна освіта та професійно …, 2009
142009
Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія. Дис... д-ра пед. наук: 07.00.08
ЛЯ Філіпова
Х., 1999.—с, 436 л., 1999
141999
Питання змісту бібліотечних веб-сайтів в Інтернеті
Л Філіпова
Бібл. плане та, 12-15, 2001
132001
Інформаційне забезпечення наукових досліджень: тенденції розвитку (на прикладі медичної науки)/
Л Філіпова
Філіпова, Н. Артамонова—Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal …, 2009
112009
Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання
ЛЯ Філіпова, ОО В.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: Наук.журнал, С.59-63., 2008
10*2008
Інформаційна діяльність як фахова навчальна дисципліна: змістовний аналіз
ЛЯ Філіпова
Вісн. Кн. палати, 29-30, 2005
102005
Аналітична складова інформаційної діяльності: уточнення сутності, ознак і процесів
ЛЯ Філіпова, ІВ Захарова
Вісник Харківської державної академії культури, 44-52, 2009
92009
Информационный сервис Интернет (для пользовате лей): учеб. пособие [для вузов культуры]
ЛЯ Филиппова
Х.: ХГАК, 2004
82004
Информационно-библиотечные ресурсы Интернет
ЛЯ Филиппова
Харьков: К-Центр, 1998
81998
Автоматизированные библиографические базы данных: пользовательский поход: книга для работников электронных библиотек и информационных служб, имеющих гуманитарное образование
ЛЯ Филиппова
К.: Интеграл Кин, 1998
71998
Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів
Л Філіпова
Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2012
62012
Перспективна спеціальність у підготовці фахівців інфор маційно документної сфери України
ЛЯ Філіпова
Вісн. Кн. палати, 29-31, 2003
62003
К проблеме виртуальности справочно-библиографического аппарата библиотеки
ЛЯ Филиппова (Нагорная)
Науч. и техн. б-ки, 21-23, 1997
61997
Основы информационно-аналитической деятельности: учебное пособие
ИС Захарова, ЛЯ Филиппова
Киев: Центр учебной литературы, 2013
52013
Інформаційна парадигма соціальної комунікації (огляд наукових підходів і концепцій)
ЛЯ Філіпова
Вісник ХДАК: зб. наук. пр., С. 79-86., 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20